جامعه شناسی

کتاب‌های محبوب

76548 دریافت
10642 دریافت
صفحه (42): « < 1 2 3 
شرح نزولیصعودی تاریخ نزولیصعودی دریافت نزولیصعودی امتیاز نزولیصعودی حجم

دانش رهایی و ارزش‌های انسانی

. حق تکثیر: : توس‏‫، ۱۳۵۸

۲۱.۰۱.۱۳۹۳, ۱۴:۱۵
1025
5 از 6
(19 رای)
2,31 مگابایت

نقد برنامه گوتا

ترجمه: ع.م نقد برنامه گوتا پیشگفتار و یازده نامه از انگلس و یادداشتهای لنین نقد 1 از صف..

۰۳.۰۱.۱۳۹۳, ۰۲:۵۴
1200
4.89 از 6
(28 رای)
2,74 مگابایت

بنیادهای دموکراسی

۲۲.۱۲.۱۳۹۲, ۰۰:۳۳
2361
4.81 از 6
(31 رای)
11,88 مگابایت

سیمون دوبووار و جنبش فمینیستی: جامعه شناسی زنان

. آشنائی با اندیشه های سیمون دو بوار به عنوان یکی از تاثیر گذار ترین زنان جنبش فمینیستی ق..

۱۵.۱۱.۱۳۹۲, ۰۲:۵۶
2566
4.52 از 6
(25 رای)
1,50 مگابایت

میل جنسی و فرونشانی آن در جوامع نامتمدن

. حق تکثیر: تهران، امیر‌کبیر، کتاب‌های سیمرغ‏‫٬ ۱۳۵۵

۰۲.۱۱.۱۳۹۲, ۰۲:۲۷
6562
5.07 از 6
(54 رای)
7,91 مگابایت

جغرافیای رادیکال،جغرافیای محافظه کار و تحلیلی بر فقر و نابرابری های جغرافیایی

نابرابری های مکانی و فقر در یک استان،کشور و جهان تا چه اندازه منطقی و طبیعی است؟این نابر..

۰۵.۱۲.۱۳۹۲, ۰۰:۵۴
918
5.75 از 6
(8 رای)
3,03 مگابایت

تخصص و نیروی انسانی

. حق تکثیر: : دانشگاه تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی‏‫، ۱۳۴۹

۲۵.۱۰.۱۳۹۲, ۰۳:۱۶
1041
5.47 از 6
(17 رای)
2,31 مگابایت

سرشت بشری

. در این کتاب که بخش هائی از آن قبلا انتشار یافته است ،مولف کوشیده است فرایند تکامل هستی ..

۲۶.۱۰.۱۳۹۲, ۰۲:۲۹
2181
5.22 از 6
(32 رای)
2,91 مگابایت

منطق اجتماعی

. حق تکثیر: ت‍ه‍ران‌: ت‍وی‍ت‍ا، ۱۳۸۳ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۴۶ ب‍ا ع‍ن‍وان..

۰۵.۱۰.۱۳۹۲, ۲۲:۰۵
5.43 از 6
(7 رای)

گزیده ای از کتاب : یک کتاب زنانه!

. اگر توانائی تغییر دیدگاه و نگاه خود را ندارید، اگر نمی‌توانید با خیلی از حقایق روبرو ..

۱۰.۱۰.۱۳۹۲, ۱۹:۵۳
2293
2.98 از 6
(46 رای)
1,64 مگابایت
صفحه (42): « < 1 2 3 


Powered by You