رسته‌ها

آخرین دیدگاه‌ها

از کتاب وقتى اهریمن "بالى" تمام جهان را به تصرّف خود درآورد، "ویشنو" ایزد نگهبان جهان، به صورت پیرمردى ریزنقش نزدش رفت و با خاکسارى گفت: «اى زورمندترین زورمندان، از تو تمنّا دارم که به مقدار سه قدمِ این پیرمرد نحیف، از
درود سرپرسی سایکس مستشار بریتانیای که از زمان ناصرالدین شاه تا پایان جنگ جهانی اول در ایران بود کتابی به نام ده هزار میل در ایران نگاشته در پایان کتابش چنین می نویسد: در پایان پس از اغماض بعضی معایب بسیار جزئی ملتی که در گذشته خیلی دور دا
گئورگ لوکاچ در مصاحبه با هانس هاینتس هولتس میگوید: هرگز نتوانستم بپذیرم که چیزهای خوفناکی که مثلا فاشیسم به بار آورد صرفا نوعی رجعت به دورانی بَدَوی یا چیزی از این دست بوده است. فاشیسم معادل قساوت و ناانسانیت در یک شکل شدیداً توسعه
حدود سه قرن پیش شارل دو مونتسکیو نویسنده و فیلسوف فرانسوی در کتاب روح القوانین خلقیات ملت چین را اینگونه توصیف میکند؛ عجب در این است که با اینکه جزئیات زندگی چینیها مطابق شعائر مخصوص معین شده مع ذلک این ملت متقلب ترین ملت دنیاست و با
تشبث به عدالت و حقیقت هیچ نوع صلحی را پدید نمی‌آورد بلکه در عوض به جنگی شرورانه و تبهکارانه منجر می‌گردد کارل اشمیت
درود جابجاییِ اشکانیان با ساسانیان چرخشی بزرگ در سیاست های ژئواستراتژیک شاهنشاهی ایران بود. به این ترتیب، تغییر نگاهِ رومیان نسبت به ابرقدرتِ شرقی خیلی زود در همان نخستین آثار تاریخ نگارانه معاصر با اردشیر بابکان خود را نمایان کرد و نگارند
درود چه میگویی دربارهٔ کسانی که هنگامیکه زمام امور دولت را بدست دارند، رجز می‌خوانند و هر روز ادعا میکنند که جامعه و دولت را بهتر ساخته اند، ولی همینکه از کار افتادند ناله و شکایت می آغازند و از وضع جامعه و دولت چنان بدگویی میکنند که گویی
البته نقد تاریخی بیان گفتگوهای رکیکی نیست که گویا شما تبحری بی شرمانه در آن دارید:) این نوشتار شما اصلا چه ربطی به دست نوشته من داشت؟ گاها می شنوم در آینده شرایط تغییر خواهد کرد این من یاد امیل دورکیم میندازه جامعه شناس مشهور که می گفت وقتی
گرچه همیشه در اینجا از بحث های بیهوده روی گردان بودم اما چه میشه کرد بعضی وقت ها باید پاسخ داد! گوئی اسلامی اندیشیدن شده نقابی برای نفهمیدن واقعیات تاریخی ایرانشهر! گویا فراموش کردید هخامنشیان بزرگترین سلسله تاریخ ایران بودن و بنیانگذار واق
ضرورتی ندارد که همگان همه چیز را بدانند و البته اجباری به دانستن نیست. اما زمانی تصوری از اسفل‌السافلینِ این ندانستن را پیدا می‌کنیم که بدانیم کسانی ایدئولوژی در این جهل مرکب می‌آمیزند و داستان‌ها می‌بافند!
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک