کارا کتاب
کارا کتاب

تاریخ جهان

صفحه (39): « < 1 2 3 
شرح نزولیصعودی تاریخ نزولیصعودی دریافت نزولیصعودی امتیاز نزولیصعودی حجم

انقلاب کبیر فرانسه و پیامدهای آن

. حق تکثیر: ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر اش‍اره‌، ۱۳۷۹

۳۱.۰۵.۱۳۹۳, ۱۱:۱۱
1113
5.4 از 6
(40 رای)
3,12 مگابایت

تاریخ ارمنیان

. یکی از وجوه تمایز اثر خورنی از آثار تاریخنگاران پیش از او نخست این است که وی تا ریخ ارمن..

۲۰.۰۵.۱۳۹۳, ۱۴:۰۹
5 از 6
(23 رای)

با هوشی مین در تاریخ

. حق تکثیر: : انتشارات نگاه‏‫، ۱۳۵۸

۲۹.۰۵.۱۳۹۳, ۱۲:۳۱
504
4.77 از 6
(22 رای)
1,69 مگابایت

ه‍رات‌ در ق‍ل‍م‍رو اس‍ت‍ع‍م‍ار: ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ ی‍ادداش‍ت‌ و اس‍ن‍اد دوره‌ ق‍اج‍اری‍ه‌

. حق تکثیر: ت‍ه‍ران‌: م‍س‍ت‍وف‍ی‌‏‫، ۱۳۷۰

۰۹.۰۵.۱۳۹۳, ۱۲:۲۰
538
5.38 از 6
(21 رای)
18,80 مگابایت

هند در تحت تسلط کوشانیان - تاریخ سیاسی کوشانیان

. حق تکثیر: سمینار بین المللی مطالعات کوشانی، کابل، 1357

۲۹.۰۵.۱۳۹۳, ۱۲:۲۹
417
5.16 از 6
(19 رای)
4,44 مگابایت

حقیقت التواریخ - افغانستان از امیرکبیر تا رهبر کبیر

نویسنده: عبدالحق مجددی و فضل الله مجددی حق تکثیر: بنگاه انتشارات میوند، کابل، 1378

۲۹.۰۴.۱۳۹۳, ۱۸:۲۵
783
4.91 از 6
(22 رای)
21,68 مگابایت

تاریخ مختصر هرات در عهد تیموریان

. حق تکثیر: انتشارات هیرمند، 1368

۲۷.۰۵.۱۳۹۳, ۱۱:۰۶
586
5.34 از 6
(29 رای)
5,54 مگابایت

تاریخ فشردۀ افغانستان

. حق تکثیر: ادارۀ کتابخانۀ سیار اریک پشاور، 1378

۰۹.۰۶.۱۳۹۳, ۱۰:۴۸
262
5 از 6
(12 رای)
1,49 مگابایت

تاریخ بدخشان

نویسنده: میرزا سنگ محمد بدخشی و میرزا فضل علی بیک سرخ افسر ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ت‍ح‍ش‍ی‍ه‌..

۱۴.۰۵.۱۳۹۳, ۱۸:۲۰
543
5.68 از 6
(19 رای)
5,15 مگابایت

بلخ در تاریخ و ادب فارسی

. حق تکثیر: نشر صدوق، 1371

۰۶.۰۵.۱۳۹۳, ۲۰:۵۳
601
5.45 از 6
(22 رای)
7,11 مگابایت
صفحه (39): « < 1 2 3 


Powered by You