کارا کتاب
کارا کتاب

اشخاص

در این صفحه همه هنرمندان، شامل نویسندگان و مترجمان کتاب‌های موجود در کتابناک فهرست شده‌اند. شما می‌توانید با انتخاب هر کدام به فهرست آثارشان دست پیدا کنید.

اشخاص دارای بیشترین آثار

صادق هدایت (145) - علیرضا ذیحق (104) - مرتضی مطهری (104) - احمد کسروی (93) - علی شریعتی (92) - احمد شاملو (90) - علی اصغر صفری فرد (88) - مصطفی ملکیان (81) - علی اکبر خانجانی (74) - فردوسی (70)

دیگر اشخاص