رسته‌ها

صادق زیبا کلام
(1327 هـ.خ)

استاد علوم سیاسی، نویسنده
مشخصات:
نام واقعی:
صادق زیباکلام مفرد
تاریخ تولد:
1327/03/22 خورشیدی
تاریخ درگذشت:
محل تولد:‌
تهران
جنسیت:‌
مرد
ژانر:‌
سیاست، تاریخ
زندگی‌نامه
صادق زیباکلام مفرد، استاد علوم سیاسی، نویسنده و از کارشناسان خبره ایرانی با گرایش اصلاح‌طلبی و نوآزادی‌خواهانه است. او دکترای علوم سیاسی از دانشگاه برادفورد دارد. او استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد بود. و هم‌اکنون استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است.
بیشتر
ویرایش

کتاب‌های صادق زیبا کلام
(1 عنوان)

آخرین دیدگاه‌ها

تعداد دیدگاه‌ها:
5

1 ـ « بحث کردن با شما راه به جایی نمی برد » . چرا ؟ معلوم نیست ! « ولیکن برای بازدیدکنندگان عرض می کنم » ؛ اما در  پایان گریز از بحث و ابراز نظر ، امر می کنند : « شما روسی بنویسید نه فارسی » ؛ یعنی من ایرانی ( که 35 سال است از آسیب های جنگ  در عذابم ) به امر ایشان به زبان خودم نباید بنویسم . چرا ؟ دلیل این هم مشخص نیست ؛ البته می توانم حدس بزنم و مانند ایشان بدون شناخت طرف ، بافته های خود را به او نسبت دهم ، اما به سهم خود به این مرض فراگیر و واگیر دامن نزنم ، بهتر است . 2 ـ « روس ها سعی دارند تا جای ممکن خودشان را به ایران نزدیک کرده و در واقع ایران را به مرز جنوبی خود در مناسبات با دنیای غرب تبدیل کنند . » روس ها افراد و اشخاص حقیقی هستند ، ایران را هم اگر دولت ـ ملت تصور کنیم ، در تعبیر پرش از « نزدیکی روس ها به ایران » به « تبدیل ایران به مرز جنوب روس ها » درمی مانیم . ادامه داده اند : « هیچ توهمی نداشته باشید که با فروپاشی شوروی و تغییر رژیم‌ها اتفاق مهمی در روسیه رخداده است » ؛ توجه : رخ داده است ؛ بعد پس از یک نقطه : « یعنی نمی تواند بیفتد » ( ؟! ) آیا منظور « رخ نداده است « بود ؟ اگر هم این باشد ، معنای آن « نمی تواند بیفتد » نیست . توصیه موجه این است : پارسی بیاموز ! 3 ـ این چند جمله را از جنبه دیگری بنگریم : « روسها سعی دارند تا جای ممکن خودشان را به ایران نزدیک کرده و در واقع ایران را به مرز جنوبی خود در مناسبات با دنیای غرب تبدیل کنند. خود روسها هم معتقدند که استالین ادامه ترازها است که روسیه را بزرگ و مقتدر نگه داشت. بنابراین هیچ توهمی نداشته باشید که با فروپاشی شوروی و تغییر رژیم‌ها اتفاق مهمی در روسیه رخداده است. یعنی نمی تواند بیفتد. » از مقدمات ایشان  ، گزاره پس از « بنابراین » را درآوردن  ، از پس هیچ منطق دانی برنمی آید . توصیه موجه : منطق بیاموز  ! ....................

وزارت خارجه روسیه بیانیه داده حمله انصارالله به سعودی رو محکوم کرده..نکته قابل توجه در این بیانیه استفاده از نام جعلی برای خلیج فارس است !!این مطلب تقدیم به تمام کند ذهنان چپ و چوله و  متعصبان  کج فهم


علی مطهری نماینده پیشین مجلس ایران گفته "ایران باید در آخرین مرحله احیای برجام روسیه‌هراسی را کنار بگذارد و مشکلات باقیمانده را با مذاکره مستقیم با مریکا حل‌وفصل کند".


او در ئوئیتر از مقام‌های ایران خواسته منافع ملی را بر منافع روسیه ترجیح دهند و نوشته "روسیه به‌شدت نگران احیای برجام و بهبود روابط اقتصادی ایران با غرب است و می‌خواهد ایران همچنان گروگان او و سپری در مقابل غرب برای روسیه باشد".


آقای مطهری سه روز پیش نیز به وب‌سایت خبری ساعدنیوز گفته بود "متأسفانه ما در بدنه حاکمیت، افراد روسوفیل (روس‌گرا) داریم که سیاست نه شرقی نه غربی را فراموش کرده اند.

ISNA

فقط برای فهمیدن نقش تاریخی روسیه و دیگر هیچ

علی مطهری باید مفهوم و مصداق « روس دوست » و « روسیه هراسی » را شرح دهد و توضیح دهد که چرا روسیه امروز را مصداق « شرق » دوره رویارویی « اردوگاه شوروی » و « بلوک غرب » می داند ؛ سپس به نشانه ها و روش شناسایی « روسوفیل های بدنه حاکمیت » بپردازد ، که گمتن نکنم این کاره باشد ! در مورد نقش تاریخی روسیه هم مطلق اندیشی و یک سو و ایستا نگری ، به کنش درست منجر نمی شود ، چنان که در مورد انگلیس و فرانسه و آمریکا هم این گزاره قابل طرح است . جنگ های ایران و روسیه تزاری و جداسازی آران و گرجستان ... از ایران ، حمایت روسیه از اعقاب عباس میرزا در رقابت شازدگان پر تعداد قجری ، تقسیم ایران به سه منطقه در دوره رومانوف ها ، افشاء و لغو تقسیم ایران بعد از انقلاب اکتبر ، اشغال ایران در جنگ دوم جهانی .... مبین فراز و فرود مناسبات دو کشور است .

با اینکه بحث با شما راه بجایی نمی برد ولیکن برای بازدید کنندگان عرض می کنم که روسها سعی دارند تا جای ممکن خودشان را به ایران نزدیک کرده و در واقع ایران را به مرز جنوبی خود در مناسبات با دنیای غرب تبدیل کنند. خود روسها هم معتقدند که استالین ادامه ترازها است که روسیه را بزرگ و مقتدر نگه داشت. بنابراین هیچ توهمی نداشته باشید که با فروپاشی شوروی و تغییر رژیم‌ها اتفاق مهمی در روسیه رخداده است. یعنی نمی تواند بیفتد. روسها یک تداومی دارند که آنچه که می توانند تولید کنند به لحاظ فرهنگی و دینی یک مجموعه است.

 اینکه چپاول و دزدی روسیه تزاری فراز و فرود مناسبات دو کشور بدانیم چیزی جز خودفروختگی شما نیست و البته ایرانیان با کشتن  گریبایدوف (سفیر روسیه تزاری در ایران او در پیمان گلستان و معاهد ترکمنچای نفش داشت) بار دیگر ثابت کردند که زیر زور نمی روند چیزی که بارها ثابت کرده بودند پیشتر؛ البته  پیوستگی‌های درون‌قومی و میان‌قومی ما بر شالودۀ فرهنگ استوار شده و تصور نمی کنم لغو تقسیم ایران در موجودیت ایران کنونی می توانست تغییری ایجاد کند البته می توان اینگونه تفسیر کرد که کار اشتباه حکومت ضعیف انجام داد که پس از تجزیه شوروی هیچ کاری برای باز پس گیری استان های از دست رفته نکرد پیشنهاد می کنم شما روسی بنویسی نه فارسی

1 ـ « بحث کردن با شما راه به جایی نمی برد » . چرا ؟ معلوم نیست ! « ولیکن برای بازدیدکنندگان عرض می کنم » ؛ اما در  پایان گریز از بحث و ابراز نظر ، امر می کنند : « شما روسی بنویسید نه فارسی » ؛ یعنی من ایرانی ( که 35 سال است از آسیب های جنگ  در عذابم ) به امر ایشان به زبان خودم نباید بنویسم . چرا ؟ دلیل این هم مشخص نیست ؛ البته می توانم حدس بزنم و مانند ایشان بدون شناخت طرف ، بافته های خود را به او نسبت دهم ، اما به سهم خود به این مرض فراگیر و واگیر دامن نزنم ، بهتر است . 2 ـ « روس ها سعی دارند تا جای ممکن خودشان را به ایران نزدیک کرده و در واقع ایران را به مرز جنوبی خود در مناسبات با دنیای غرب تبدیل کنند . » روس ها افراد و اشخاص حقیقی هستند ، ایران را هم اگر دولت ـ ملت تصور کنیم ، در تعبیر پرش از « نزدیکی روس ها به ایران » به « تبدیل ایران به مرز جنوب روس ها » درمی مانیم . ادامه داده اند : « هیچ توهمی نداشته باشید که با فروپاشی شوروی و تغییر رژیم‌ها اتفاق مهمی در روسیه رخداده است » ؛ توجه : رخ داده است ؛ بعد پس از یک نقطه : « یعنی نمی تواند بیفتد » ( ؟! ) آیا منظور « رخ نداده است « بود ؟ اگر هم این باشد ، معنای آن « نمی تواند بیفتد » نیست . توصیه موجه این است : پارسی بیاموز ! 3 ـ این چند جمله را از جنبه دیگری بنگریم : « روسها سعی دارند تا جای ممکن خودشان را به ایران نزدیک کرده و در واقع ایران را به مرز جنوبی خود در مناسبات با دنیای غرب تبدیل کنند. خود روسها هم معتقدند که استالین ادامه ترازها است که روسیه را بزرگ و مقتدر نگه داشت. بنابراین هیچ توهمی نداشته باشید که با فروپاشی شوروی و تغییر رژیم‌ها اتفاق مهمی در روسیه رخداده است. یعنی نمی تواند بیفتد. » از مقدمات ایشان  ، گزاره پس از « بنابراین » را درآوردن  ، از پس هیچ منطق دانی برنمی آید . توصیه موجه : منطق بیاموز  ! .................... ( جاهلان مهاجم ، نادانانی که نمی دانند و خیال می کنند می دانند و پرخاشگرانه می کوشند اندیشه های پوک و پلید خود را تحمیل کنند ؛ آفت بزرگی اند که در حال فرسودن پایه های فرهنگی مانایی و سرفرازی ملت کهنسال ایران اند ؛ سربازان سلطه طلبانی که آرزوی خاکساری و نابودی ایران را به گور خواهند برد . )

اعتراض تند به ادای احترام سفیر روسیه در ایران به گریبایدوف، معمار عهدنامه ترکمانچای


حشمت الله فلاحت پیشه رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس در توئیتی نوشت: 


سفیر روسیه نماینده یک رابطه حقارت آمیز با کشور ماست. از یادآوری کنفرانس ننگین تهران تا ادای احترام به گریبایدوف یکی از پلیدترین بازیگران تاریخ مظلومیت ایرانیان. کار از احضار و اخراج این عنصر نامطلوب گذشته، باید این رابطه حقارت آمیز را اصلاح کرد.


این دیگه نماینده سابق مجلس نه روشنفکر لیبرال


صادق زیبا کلام  برایش ایران و " آزادی "     هیچ اهمیتی   ندارد   همین آدمهایی ( مهره   آمریکا و انگلیس)  همچون زیبا کلام  حکومت  اسلامی را  پدید آوردند  و  خود   همین آدمهایی همچون زیبا کلام  در کشتار ها و  پاکسازی  های  سالهای  نخست پس از انقلاب  نقش مستقیم داشتند  و  همین  صادق زیبا کلام از دشمنان  بزرگ  هویت   ایرانی و دشمن  یکپارچگی ملی و زبانی  ایران  و دشمن زبان ملی ایران فارسی بوده است  ( برا ی نمونه  " مصاحبه دوهفته نامه صبح آزادی با دکتر صادق زیبا کلام اکتبر 7, 2011  همچنین   "هویت ایرانی و فدرالیسم، گفتگوی صادق زیباکلام و شروین وکیلی "  را  بخوانید  و ببینید  )  

صادق زیباکلام،استاد دانشگاه تهران، در واکنش به سفر رئیسی و امیرعبداللهیان به روسیه در توییتر نوشت وزیر خارجه پس از بازگشت سردر «نه شرقی، نه غربی» وزارتخانه را که مدتهاست بی‌مصرف شده پایین بیاورد و به انبار روزنامه کیهان بفرستد یا به عنوان «کالای متروکه» به قرارگاه خاتم سپاه بدهد

کسی که به گفته خودش تمام وجودش لیبرال و غربزده هست خیلی  بیخود کرده که این حرفو زده. کسی که ایران ستیز و دستمال کش دنیای غرب هست حق نداره درباره رابطه با دنیای شرق نظر بده
لیبرال کیست و لیبرالیسم چیست؟  آیا هر کسی که از رابطه ای چنین  مشکوک و در هم تنیده با شرق انتقاد کنه، میشه دستمال کش و ایرانی ستیز؟ اگر حقی برای نظر دادن دیگران قائل نیستی پس متوقع نباش که که دیگران هم برای تو حق نظر دادن قائل بشن.
انگار زیباکلام رو نمیشناسی. زیباکلام  حکم اون فاحشه‌ای رو داره که حرف از حیا و پاکدامنی میزنه.  من الکی به کسی برچسب نمیزنم، معلومه که ایران ستیزه و هیچگونه  عرق ملی به کشورش نداره. آدمی که از باخت تیم ملی ایران خوشحال میشه آدمی که شب یلدا رو نژاد پرستی میدونه بحثای سیاسی که دیگه هیچ. بله این آدم به یک تنفر خالص از کشورش رسیده. تنفری که منطق هم نداره. گویا تنها کسی هم که از غربگدایی زیباکلام خبر نداره خواجه حافظ شیرازیه
نمی دونم از کجا  به چنین نتیجه ای رسیدی؟ ادبیاتت بیشتر شبیه  سربازان قرارگاه سایبری عمار می مونه که متاسفانه پرداختن به حاشیه ها و مغالطه کلامی و توهین و  فحاشی به جای منطق و نقد درست و روشنگرانه و رعایت اصول اخلاقی در اون زیاده. ای کاش به جای این همه حاشیه رفتن به این دو تا سوالی که ازت کردم جواب می دادی. 

یادم باشه جناب دکتر عبداللهیان از روسیه که برگشتن بگم اون سردر «نه شرقی نه غربی» وزارت خارجه رو که مدتهاست دیگه بیمصرف شده بیارن پایین با خاور بفرستن توپخونه برای حاج حسین توی انبار روزنامه وزین کیهان نگهدارند.میتونن هم بعنوان کالای متروکه و اوراقی واگذار کنندش به قرارگاه خاتم.عضو نیستید؟
ثبت نام در کتابناک