رسته‌ها

آخرین دیدگاه‌ها

با درود و مهر، دوست گرامی. نکته ای در سوره کهف توجه من را به خود کشاند که برایم جای شگفتی داشت. نگارشی شگفت و شگرف دارد. از «ما لبثوا» در چمراس (آیه) 12 اگر 300 واژه را رد کنیم، به «ثلاث مائه» به چِم 300 می رسیم. اکنون، اگر 9 واژه دیگر پ
[b]2[/b] [b]بیش دیدم ز قطرۀ ژاله / اندرو سامری و گوساله هرچه از سیم و زر همی دیدند / چون خدایش همی پرستیدند...[/b] با سرود 19 دوزخ، یعنی طبقه فریبکاران که خرید و فروش کنندگان پیشه های روحانی می باشد. [b]چون من آن کام و کام او دیدم / ر
[b]1[/b] همسانی های بسیاری زیادی میان کمدی الهی با معراج نامه و سیرالعباد الی المعاد هست، و نیز، با رساله الغفران و ارداویراف ‌نامه و جز اینها. خود پژوهندگان باختری، مانندِ رینولد نیکلسون و جز ایشان، به تاثیرپذیری فراوان دانته از نوشته ه
شاهکاری رازآلود و نهانگرایانه و کمابیش پیچیده و دشوار و دیریاب که سخنورِ دل آگاه و درویش کیش، سنایی، آن را در 33 سالگی خویش، در 800 بیت سروده است و سفرِ دیگرسویانه اش را در آن بازنموده است. نازنینِ غزنین، در این سفرنامه ی مینوی، نخست از رده
[quote='Khwanirath'] ارتباط گائو با گاو چگونه است؟[/quote] در زبان های آریایی، گائو (گئو) هم به چِم سرود مذهبی است، و هم به چِم گاو. به هر دو چمار درک می شده است. واژه اوستایی گئو در زبان مازندرانی به ریخت گو (گاو) همچنان کاربرد دارد.
[quote='Khwanirath'] برخی از ستاو (ستودن) می دانند. برخی از اوپَست (ستایش و نیایش) می دانند. گاهان هم به واقع همان "گاثا"ها به معنی سرود است.[/quote] درود. پیش تر به برآیندهایی رسیده بودم. اشتباه گفتند که آپستاک از وید سانسکریت است، ب
[b]4[/b] [quote='A_S'] عایشه برپایه متاخرین زمان بعثت محمد چهار سالش بوده است، ابن اسحاق می گوید چهار سالگی ایمان می آورد؟ دیگر چه این هفت سالگی گروندگی اش را زمان هجرت بیاورد چه ده سال پیش از آن، باز هم پس از بعثت است. همچنین چه تناقضی
[b]3[/b] می نویسد: [quote='A_S'] گفته شده است که اسماء بنت ابی بکر هفدهمین نفر بوده که ایمان آورده است نه عایشه، [/quote] بنده نوشته بودم: [quote='mt1397'] عایشه پس از 17 نفر اسلام آورد. [/quote] مگر گفتم 17مین نفر عایشه بوده؟ 2 خواه
[b]2[/b] [quote='A_S'] در آنجا "طَلَقَ" که به معنی رها کرد است آورده است[/quote] در اینجا به معنی «رها کردن» نیست. واژه «طلق» در قرآن نیز آمده است. مانند: بقره/230/231/232، که به همان مفهوم جدا شدن مرد و زن از یکدیگر می باشد. همان گونه
[b]1[/b] [quote='A_S'] دیدید می‌گویم اینها چه دغلهایی هستند، 9 روز پاسخ دادن را لفت داده تا من بروم، بیناموس حرف بدی نیست، یعنی کسی که ناموس ندارد، کسی که ناموس داشته باشد نمی رود به ناموس دیگران دست درازی کند. [/quote] مانند جنابعال

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک