رسته‌ها

آخرین دیدگاه‌ها

از توهین های پیوسته ای که به مردم ایران کرده، مانند: «ولیکن در درجۀ اول شاید بشود برای مستشرقینی که سالها وقت خودشان را به مطالعۀ گذشتۀ این ملت بوگندو صرف کرده اند دست و پایی کرد (نامه ۳۲، برگ ۱۱۹)» بگذریم، به ژاژخایی اش درباره زبان پارسی
همان راوی نخست بسنده است تا به جعلی بودن این حدیث پی برد. یعنی محمد بن یحیی. نجاشی در نبیگ رجالی خود دربارۀ او می گوید: «از ضعفا روایت و بر مراسیل (!) اعتماد می کند و اعتنایی ندارد که از چه کسی روایت اخذ می کند». وضع اعتبار این فرد افتضاح
اجازه دهید که این آمار را با رفرنس و آمارگیری و تحلیل های خود اروپاییان در زیر نوشتۀ شما بیاورم که برخی نپندارند از روی هوا گفته اید: برپایۀ گزارش واشینگتن پُست شمار مسلمانان در ۲۰ سال آینده، ۲ برابر خواهد شد (b2n.ir/070141)، برپایه گفته PE
چندان اختلافی هم نمی توان دید، جز در میان اسماعیلیان که دلِ خوشی از رازی نداشتند و در نوشته های خود به او تهمت زده اند. روی هم رفته، رازی بیش تر زندگی خود را بر سر پزشکی گذاشت و در الهیات نتوانست به جایگاه الهی دانان بزرگ برسد، چنان که شیخ
بهتر بود جناب Elame نخست پیام های من را می خواند که به خود نوشته های به جای ماندۀ رازی استناد شده است، وانگهی دست به نوشته های دستِ دوم می یازید. ایشان نیز مانند آن کاربر دیگر برای ملحد بودن رازی، دست به نوشته های باطنیان اسماعیلی زده است ک
یک بار دیگر پیام ها را بخوان تا بفهمی فردیدِ من از آن پیام ها چه بود. من که در یاد ندارم شما به اسناد صحیحه ارجاع داده باشید. آرزو به دل هم ماندیم که شما ارجاع دهید. خرده ای نیست، زیرا در این زمینه سرشته ای ندارید. یک بار زیر نبیگ نهج البل
در این گفتمان کوتاهی که در این جا انجام شد، جایی ندیده ام که «از دادخواهی بیزار» یا «منکر دادخواهی» جنایت پیشگان شده باشم که دادِ ایشان از خرتلاق بلند شده است. این ژاژگویی را به کسی نگو که در شب ۲۱ بهمن ماه سال ۹۶ توسط اطلاعات دستگیر شد، و
چه کسی داوِ «دادخواهی» دارد؟! شاه دوست ها! این سخن، مادرِ فرزندمُرده را هم به خنده می اندازد. این اعتماد به نفس را اگر آفتابه داشت، چراغ جادو می شد. اندیشه ای به حال کارنامۀ سیاه خاندان یقلوی کنید، اگر قرار باشد دادخواهی رخ دهد، از سوی سرس
تجربه شد که گندکاری ها و ستمگری های درباری و «تکرار تاریخی آن» در سال پنج و هفت به کجا فرجام یافت. آن که فراموش کرده، من نیستم! اگر گواه های تاریخی برای برخی که از سواد تاریخی بویی نبرده اند و در باغ این مسائل نیستند «گزافه گویی» است، سخنی
آدم یاد آن سخن می افتد که «برای یک سامورایی، همه جا ژاپن است». برای برخی نیز زیر کتاب های بی ربط کتابناک شده ریختن عقده های چرک زدۀ درونی! هنگامی که نمی توانند با استدلال های مستند پاسخ طرف مقابلشان را بدهند، به چرندگویی های عوامانۀ اینترن
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک
کاربر گرامی!
امکان خرید اشتراک از خارج کشور ایران، با استفاده از حساب پی‌پال فراهم شده است.