رسته‌ها

آخرین دیدگاه‌ها

داروینیسم و خداناباوری(و حتی شکل تندتر آن یعنی ضدیت و مبارزه با دین) در روزگار ما به هم گره خورده اند. اتفاقی نیست که چهار نماینده برجسته "نوآتئیسم" (که شوالیه های نوآتئیسم نام گرفته اند) در عصر ما همگی دیدگاهی داروینیستی دارند.فرض پیوند ای
اگر از طرز تفکر آخوندزاده بگذریم، او از اولین نمایشنامه نویسان مشرق زمین محسوب میشود.اکثر آثار نمایشنامه ای او به ترکی است که توسط نویسنده معاصرش میرزا محمد جعفر قراچه داغی به فارسی ترجمه شده است. کتاب فوق در واقع شامل سه نمایشنامه او (حکای
نکاتی درباره نکته گیری ها: از سخنان پراکنده و بی ارتباط به بحث می گذرم. ولی ذکر این نکته هم بد نیست که ظاهرا برخی در این توهم اندکه سند ایران به نام آنها زده شده است.اینان هر نوع سخن درباره ایران و ایرانی از دریچه ای دیگر(اگرچه مستند هم با
قسمت دوم: اما آنچه به نظر من جالبتر از همه اینهاست توضیحات مفصلی است که دیاکونوف در ت[url=http://ketabnak.com/book/41279/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%A7%D8%AF#desc_start]اریخ ماد[/url] در این رابطه داده است. توضیحات دیاکونوف ای
قسمت اول: بحث درباره ارتباط زبان سومری و ترکی شاید اگر بحواهد به بحث تخصصی تبدیل شود، جای مانور زیادی نداشته باشد. چرا که بحث کننده(چه موافق ارتباط این دو و چه مخالف آن) میباید هر دو زبان را بداند این در حالی است که تعداد کسانی که در جهان
برای هیرکان: طبیعی است که هر چه جداشدن یک زبان از مجموعه خانواده زبانی خود بیشتر باشد، فاصله و اختلاف آنها هم از یکدیگر بیشتر خواهد بود.گاهی علت این گسست فرهنگی-زبانی به قدمت تاریخی جداشدن برمیگردد،گاهی به بعد جغرافیایی و انزوای جغرافیا
این کتاب در واقع مجموعه سخنرانی های بارتولد(ترک شناس معروف روس) در استانبول است که در اصل به زبان آلمانی ایراد شده و سپس به فرانسه ترجمه و از روی ترجمه فرانسوی به فارسی هم ترجمه شده است. سخنرانی های مذکور متعلق به نزدیک صد سال پیش است و از
آقای هیرکان من برای فردوسی ارزش زیادی قائلم و در نوجوانی تا چند ورقی از شاهنامه نمیخواندم خوابم نمیبرد منظورم چنان که گفتم "سوء استفاده" از فردوسی است و آن را تبدیل به سند "ایرانی مساوی پارسی" کردن است. موضوع ایران و توران چنان که گفتم "افس
آقای بهروز 67، به نظرم نکته گیری به حقی درباره اشعار جعلی و تحریفی منسوب به فردوسی کرده اید. متاسفانه هنوز هم مشهورترین بیت این شعر قلابی در کتابهای درسی ما تدریس میشود(بنگرید به کتابهای فارسی دوره راهنمایی ابتدای درس آزاد ادبیات بومی). جال
۲۳:۳۸ آقای دبیرزاده! کلکسیونی از سخنان پراکنده و پریشان برایم نوشته اید که هیچ ربطی به نوشته های من نداشت. اینکه نیت خوانی کرده و به جای "من و امثال من" سخن باطلی میگویید را من میتوانم به حساب فرافکنی بگذارم . به یاد دارم چند ماه قبل، در پ
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک