رسته‌ها

آخرین دیدگاه‌ها

قله ها به ابرها نزدیک ترند.ابرها نمادی برای اندیشه و تفکرند. رفتن به قله ها،تو را به اندیشه ها متصل میکند. از پستی ها که عبور کنی به بلندای اندیشه میرسی.
" ** شهنامه_چه_میگفت ** این دفتر دانایی، این طرفه ره‌آورد، الهام خدایی‌ست که «فردوسی توسی» از جان و دل آن را بپذیرفت، با جان و دل خویش، بیامیخت، بیاراست، بپرورد؛ * ده قرن ِ، فزون است که در پهنه‌ی گیتی میدان شکوهش را، کس نیست، هماورد!
پرندگان_باغ_های_نور ‌ کتاب را که باز می‌کنی دو بال ِ یک پرنده را گشوده‌ای ‌ پرنده‌ای که از زمین تو را به شهرهای دور تو را به باغ‌های نور می‌برد. ‌ ز هرکجا که بگذرد به ارمغانی از خرد به خانه‌ی تو روشنی می‌آورد. ‌ گشوده باد بال‌های مهر او که
شعری با یاد بزرگ مردی که برای رهایی ملت‌های شرق برخاست و جان بر سر این کار گذاشت. ** #یک_گردباد_آتش ** در سوگ مرد ِ مردان، از درد می گدازم. اشکی نمی‌فشانم. شعری، نمی توانم! ‌ جان، نه، که این دوار ِ جنون است در سرم خون، نه، که شعله‌های مذ
*آب زنید راه را هین که نگار می‌رسد* *مژده دهید باغ را بوی بهار می‌رسد* *راه دهید یار را آن مه ده چهار را* *کز رخ نوربخش او نور نثار می‌رسد* *چاک شدست آسمان غلغله ایست در جهان* *عنبر و مشک می‌دمد سنجق یار می‌رسد* *رونق باغ می‌رسد چشم و
قطعه شعری زیبا که مطمئنا سعدی برای سنگ مزارش سروده بود اما کسی آن شعر را بر سنگ قبرش ننوشت ولی این شعر ۱۵۰ سال بعد از مرگ سعدی در سوماترا ( اندونزی ) بر مزار حسام الدین‌ابن امین که مسلمانی هندوستانی بود نوشته شده بود : *بسیار سالها به
*نامِ جاوید وطن صبحِ امید وطن* *جلوه کن در آسمان همچو مهرِ جاودان* *وطن ای هستیِ من شور و سرمستیِ من* *جلوه کن در آسمان همچو مهرِ جاودان* *بشنو سوزِ سخنم که هم‌آوازِ تو منم* *همهٔ جان و تنم وطنم وطنم وطنم وطنم!* *بشنو سوزِ سخنم که نواگر این
اندیشمند(intellectuel) کسی است که با استفاده از عقل خود استدلال میکند از علت به معلول و از معلول به علت میرسد از جز به کل و از کل به جز برمیگردد.عمومیت می‌دهد. طبقه بندی میکند.خوب را از بد تمیز داده با مشکلات زندگی عاقلانه روبرو می‌شود.صفح
روشنفکران تاریخ معاصر ایران به دو دسته تکنوکرات و دموکرات تکنوکرات تقسیم می‌شوند. دسته دوم در جوامعی مثل ایران بسیار کمیاب هستند و برای توسعه سیاسی و اقتصادی به این دسته از روشنفکران احتیاج داریم.
اینکه میگویند حق بر باطل پیروز خواهد شد، مبتنی بر احساسات است و نه بر عقل و تجربه، تنها امتیازی که حقیقت دارد آن است که وقتی عقیده ای درست بود ممکن است یک بار و دوبار و چند بار سرکوب شود و موقتا خاموش شود، اما در سیر تاریخ کسانی دیگر پیدا خ
عضو نیستید؟
ثبت نام در کتابناک