رسته‌ها

سیدجواد طباطبایی
(1324 - 1401)

فیلسوف و پژوهشگر
اطلاعات:
نام واقعی:
جواد طباطبایی
تاریخ تولد:
1324/09/23
محل تولد:‌
تبریز
جنسیت:‌
مرد
ژانر:‌
فلسفه و سیاست
تاریخ درگذشت:‌
1401/12/09 (77 سالگی)
زندگی‌نامه
دکتر سید جواد طباطبایی متفکر تاریخ اندیشۀ سیاسی در ایران و غرب، و استاد سابق دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. مهمترین سهم وی در منظومۀ نظری ایران معاصر، طرح «نظریۀ زوال اندیشۀ سیاسی در ایران» است که چندین مجلد از آثار وی را در برمی گیرد. همچنین، در حوزۀ اندیشۀ سیاسی غرب نیز ایشان مجموعۀ چندجلدی جدال قدیم و جدید را به بازکاوی انتقادی فکر سیاسی غربی از یونان تا دوران جدید اروپا اختصاص داده اند. این مجموعه نوعی تاریخ نگاری ایرانی درباب اندیشۀ سیاسی غربی است که بر پایۀ آثار اصلی متفکران غربی تالیف گردیده است. سیدجواد طباطبایی در تاریخ نگاری اندیشۀ سیاسی غرب، ایران و اسلام رویکرد فیلولوژیک را همواره در کنار رویکرد تفسیر انتقادی و ساختاری به کار میبندد.
بیشتر
ویرایش

آخرین دیدگاه‌ها

تعداد دیدگاه‌ها:
2
جواد طباطبایی(متولد 1324تبریز) تحصیلات در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و سوربون از دانشمندان و نظریه پردازان نوآور  علوم اجتماعی و سیاسی در ایران است که پس از انقلاب دهها کتاب و مقاله درباره ایران و جهان از  منظر تاریخ و فلسفه سیاسی تالیف و ترجمه کرده است.اغلب این آثار به چاپهای متعدد رسیده و خوانندگان زیادی را به خود جلب کرده و  بحث های موافق و مخالف زیادی را برانگیخته است.

دیانت شالوده‌ای برای ایجاد امت است، اما برای ملت شدن فرهنگ ضرورت دارد.


در منطقه‌ای که ما قرار داریم، تنها ایرانیان توانسته‌اند فرهنگی ملی ایجاد کنند و خود را به ملّت تبدیل کنند، من این وجه از تحول تاریخی ایران را ذیل مفهوم باستانی "ایرانشهر" قرار داده و آن فرهنگ ملت‌ساز را فرهنگ یا اندیشه ایرانشهری نامیده‌ام.


 ادب و فرهنگ ایرانی ادب و فرهنگ یک ملت بود و توانست همه اقوام ایرانی و مهاجران به این سرزمین را در وحدتِ در کثرتِ آن به یک ملت تبدیل کند.


 یک ملت تنها با دیانت خود تعریف نمی‌شود، بلکه ملت فرهنگ خود را ایجاد می‌کند که دیانت نیز جزئی از آن است.


 جواد طباطبایی


 

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک