رسته‌ها

علی اصغر حقدار
(1344)

نویسنده و پژوهشگر
اطلاعات:
نام واقعی:
علی اصغر حقدار
تاریخ تولد:
1344/10/12
محل تولد:‌
تبریز
جنسیت:‌
مرد
ژانر:‌
تاریخ مشروطه و ادبیات مدرن
تاریخ درگذشت:‌
0000/00/00
زندگی‌نامه
علی اصغر حقدار متولد 1344/1966 در محله «کوچه باغ» تبریز است. اولین مقاله‌اش در دی ماه 1369/1991 منتشر شد؛ در 26 سال، 550 مقاله تاریخی، ادبی و سیاسی منتشر کرده است. از سال 1370/1992 هم زمان با تألیف مقاله، به کار ویراستاری و تدوین کتابشناسی پرداخته‌ و تاکنون ویرایش نزدیک به بیست کتاب و دوازده کتابشناسی را بر عهده داشته است. از سال 1378/2000 تا 1383/2005 در روزنامه «انتخاب» با سمت دبیر «گروه آئین/نقد» و عضو «شورای سردبیری» مشغول بود. از سال 1376/1998 تا 1389/2011جزو نویسندگان «دائرة المعارف تشییع» و «دائرةالمعارف زنان»، نگارش مدخل‌های فلسفی-عرفانی-کلامی و تاریخی را بر عهده داشت. از سال 1382/2004 دبیری و نویسندگی در مجموعه «اندیشه‌های ایرانی» در نشر کویر را بر عهده گرفت. از سال 1387/2009 نیز دبیری و نویسندگی در مجموعه «اندیشه امروز ایران» را در نشر چشمه بر عهده داشت. در اسفند 1389/2011 به دنبال توقیف و سانسور کتاب ها و ممنوع قلم شدن از ایران خارج شد. در سال 1392/2013 از «سازمان دیده بان حقوق بشر»، جایزه بین المللی هلمن همت برای آزادی بیان وحقوق بشر را دریافت کرد. آثار تحقیقی علی اصغر حقدار در تاریخ اندیشه و مشروطه پژوهی عبارتند از: 1- گفتمان‌ فرهنگی‌ ـ سیاسی‌ خاتمی‌، انتشارات‌ شفیعی‌، تهران، زمستان‌ 1378. 2- فراسوی‌ پست‌ مدرنیته‌ (اندیشه‌‌ شبکه‌ای‌، فلسفه‌‌ سنتی‌ و هویت‌ ایرانی‌)، انتشارات‌ شفیعی‌، تهران، آذرماه‌1380. 3- قدرت‌ سیاسی‌ در اندیشه‌ ایرانی‌ از فارابی‌ تا نائینی‌، نشر‌ کویر، تهران، اردیبهشت‌ ماه‌ 1382؛ چاپ‌ دوم‌ آبان‌ ماه‌ 1382؛ چاپ‌ سوم‌ 1384. 4- فریدون‌ آدمیت‌ و تاریخ‌ مدرنیته‌ در عصر مشروطیت‌، نشرکویر، تهران، 1382؛ چاپ‌ دوم‌1383، چاپ سوم 1387. 5- پرسش‌ از انحطاط‌ ایران‌ ـ بازخوانی‌ اندیشه‌های‌ دکتر سید جواد طباطبایی‌، نشر کویر، تهران، 1382؛ چاپ‌ دوم‌ 1383؛ چاپ‌ سوم‌ 1384، چاپ چهارم 1387. 6- داریوش‌ شایگان‌ و بحران‌ معنویت‌ سنتی‌، نشر‌ کویر، تهران، 1382؛ چاپ‌ دوم‌ 1385. 7- مجلس‌ اول‌ و نهادهای‌ مشروطیت‌ ـ صورت‌ مذاکرات‌، مصوبات‌، اسناد، خاطرات‌ و تاریخ‌ نگاری‌ دوره اول‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ ، نشر مهرنامگ‌، تهران، 1383. 8- محمد علی‌ فروغی‌ و ساختارهای‌ نوین‌ مدنی‌، نشر‌ کویر، تهران، 1384. 9- داریوش همایون و کشاکش با تجدد در ایران، نشر تلاش، هامبورگ، مهر 1388- تهران، بهمن 1389؛ چاپ دوم: اندیشه سیاسی داریوش همایون، نشر کتاب پارس، لس آنجلس، شهریور 1391؛ چاپ سوم: استانبول، اردیبهشت1395. 10- حزب مشروطه ایران و لیبرال دموکراسی بمثابه مشروطه نوین، نشر کتاب پارس، لس آنجلس، شهریور 1391؛ چاپ دوم: استانبول 1395. 11- آرامش دوستدار و هنر نیندیشیدن، چاپ اول: تهران، 1386؛ چاپ دوم(نشر آنلاین) استانبول، تابستان 1394. 12- محمدتقی زهتابی و هویت تاریخی ترکان ایران، انتشارات کتابخانه، چاپ اول: استانبول، پاییز1394؛ چاپ دوم(نشر آنلاین): زمستان 1394. 13- جواد هیئت و ترک شناسی هویتی، باشگاه ادبیات، 1394. 14- تحولات فرهنگی و سیاسی در ایران معاصر در گفتگو با علی اصغر حقدار، استانبول، اردیبهشت1395. 15- تصویر ایران و ایرانی از نگاه مسافران خارجی، استانبول، اردیبهشت 1395. 16- داستان استعلا، استانبول، اردیبهشت 1395. 17- کتابشناسی سفرنامه ها در ایران، آنکارا، تیر 1395. 18- مدرن اندیشان ایرانی و بهائیت، آنکارا، تیر 1395. 19- خمینیسم و ایران- سیاست در باورهای روح الله خمینی، آنکارا، 1395. 20- پهلویسم و ایران- جستاری در آرای سیاسی رضا پهلوی، آنکارا، 1395. 21- سیاست دینی و حقوق شهروندی در اندیشه های حسینعلی منتظری، آنکارا، 1395. 22- منصور حکمت و کمونیسم دخالت گر کارگری، استانبول، 1395. 23- فروغ فرخزاد و ژرفکاوی در شعر زنانه فارسی، آنکارا، 1395. 24- صدیقه دولت آبادی و هویت جنسی در ایران معاصر، آنکارا، 1395. 25- مردان عصیانگر- گفتمان فدائیسم- تاریخ و اندیشه چریکهای فدایی خلق ایران، آنکارا، 1395. 26- رنسانس هویتی ترکان ایران، آنکارا، شهریور 1395. 27- جلیل محمدقلی زاده و انکشاف تاریخی هویت و فرهنگ ترکی مدرن، آنکارا، 1395. 28- محمدامین رسول زاده و گفتمان هویت طلبی در آذربایجان، استانبول، 1395. 29- اندیشه و سیاست در ایران عصر جدید، آنکارا، 1395. در تصحیح متن: 1- رسالة‌ فی‌التشخّص‌، ملاصدرا، قم‌، 1374. 2- رسالة‌ فی‌ اتّصاف‌ الماهیّة‌ بالوجود، ملاصدرا، قم‌، 1374. 3- رسالة‌ اجوبة‌ المسائل‌ النصیریة‌، ملاصدرا، فصلنامه‌ کلام‌ اسلامی‌ (15)، قم‌، پائیز 1374. 5- الفیلسوف‌ الفارسی‌ الکبیر، ابی‌ عبدالله‌ الزنجانی‌، مرکز انتشارات‌ دفتر تبلیغات‌ اسلامی‌، قم‌، 1377. 6- بدایع‌الحکم‌، آقای‌ علی‌ مدرّس‌ تبریزی‌، واحد احیاء تراث‌ مرکز مطالعات‌ و تحقیقات‌ اسلامی‌، قم‌، 1376. 7- حقوق‌ اساسی‌ یعنی‌ آداب‌ مشروطیت‌ دول‌، محمد علی‌ فروغی‌، نشرکویر، تهران، 1382. 8- مفتاح‌التمدن‌ فی‌ سیاسة‌المدن‌، میرزا محمد معین‌الاسلام‌ بهبهانی‌، نشر مهرنامگ‌، تهران، 1384. 9- رساله «حقوق بشری» و «بیان نامه حقوق بشر»، نشر شهاب، تهران، تابستان 1385. 10- گزیده «مقالات محمد علی فروغی»، نشر خجسته، تهران، زمستان 1385(توقیف شده). 11- خاطرات محمود وصال، نشر شهاب، تهران، پاییز 1386. 12- خاطرات به یغما رفته، داریوش همایون، نشر تلاش، هامبورگ، زمستان 1386؛ چاپ دوم: استانبول، اردیبهشت 1395. 13- چند مقاله تاریخی، فریدون آدمیت، نشر چشمه، تهران، اردیبهشت 1388. 14- مجموعه آثار، میرزا فتحعلی آخوندزاده، نشر گستره، تهران، شهریور1388(توقیف شده). 15- نامه های رسمی، میرزا ملکم خان ناظم الدوله، نشر چشمه، تهران، اردیبهشت1389. 16- رسائل سیاسی، ثقةالاسلام تبریزی، نشر چشمه، تهران، شهریور 1389. 17- حقوق اساسی یا اصول مشروطیت، منصورالسلطنه عدل، نشر چشمه، تهران، مهر 1389. 18- آئینه سکندری، میرزا آقاخان کرمانی، نشر چشمه، تهران، آبان 1389. 19- نامه های میرزا علی خان امین الدوله، نشر ثالث، تهران، آذر 1389(توقیف شده). 20- سه رساله سیاسی، محمد امین رسول زاده، (نشر ثالث، تهران، دی 1389-توقیف شده)، انتشار آنلاین: استانبول 1395. 21- صدرالتواریخ، اعتمادالسلطنه، نشر چشمه، تهران، دی1389(توقیف شده). 22- تاریخ انقلاب ایران، محمد هاشم محیط مافی، نشر چشمه، تهران، دی 1389(توقیف شده). 23- بهجه اللغه الترکیه، میرزا فتحعلی قزوینی قاجار(سپانلو)، آنکارا، 1394. 24- هفت رساله از دوران مشروطه، استانبول، فروردین 1395. 25- مسافرت‌ تفلیس‌، میرزا تقی‌ طیب‌، استانبول، اردیبهشت1395. 26- مکتوبات‌ کمال‌الدوله‌(سه‌ مکتوب‌)، میرزا فتحعلی‌ آخوندزاده‌، آنکارا، خرداد 1395. 27- کمال الدوله مکتوبلاری( آذربایجان تورکجه سی)، میرزا فتحعلی آخوندزاده، آنکارا، 1395. در ادبیات: 1- زنی در استانبول(رمان)، انتشارات کتابخانه، استانبول، 1393(2014)؛ چاپ دوم: انتشارات فروغ، کلن، پاییز1394(2015)؛ ترجمه ترکی آذربایجانی(با خط عربی و لاتین): استانبولدا بیر قادین İstanbul`da bir qadın، استانبول، آذر1394. ترجمه ترکی استانبولی İSTANBUL’DA BİR KADIN، استانبول، مرداد 1395. ترجمه عربی: إمراة فی اسطنبول، بیروت، شهریور 1395. 2- ساعت یازده شانزدهم بهمن هشتاد و چهار(فیلمنامه)، آنکارا، ژانویه2016(بهمن1394). 3- اینک زن(فیلمنامه)، آنکارا، اوت 2016(مرداد1395). 4- زن ناشاد، آنکارا1391- استانبول 1395. 5- اوباشان و زندانیان(رمان تاریخی)، تهران1389- استانبول 1395. 6- عشق سال های پناهجویی، آنکارا1392- استانبول1395. 7- رازهای عاشقانه ایران، آنکارا1392- استانبول1395. 8- زهرا، آنکارا1392- استانبول1395. در ترجمه: 1- تنها تو را دوست دارم- نامه های اورحان ولی به ناهید خانم، استانبول، 1394. 2- زهرا(رمان)، نبی زاده ناظم، استانبول، 1394. 3- ترکان ایران، محمدامین رسول زاده، استانبول، 1395.
بیشتر
ویرایش

کتاب‌های علی اصغر حقدار
(33 عنوان)

آخرین دیدگاه‌ها

تعداد دیدگاه‌ها:
0
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک