رسته‌ها

آخرین دیدگاه‌ها

شما خودتان می نویسید و خودتان هم نوشته خود را پسند می کنید ! شگفتا !
با شکست فروپاشی امپراتوری زردپوستان(ترک ها)ی عثمانی در جنگ نخست جهانی ، سرزمین های جدا شده از آن امپراتوری ، میان کشورهای نیرومند پخش شد و کشورهایی ساختگی همچون عراق ، سوریه ، اردن ، لبنان و فلسطین پدید آمد . از این غنیمت ، فلسطین به بریتان
وانگهی ساختگی بودن کشور آلمان را شما یافت(کشف) کرده اید !؟ پیشنهاد می کنیم تاریخ جهان را بخوانید . در برش(مقطع) کارشناسی ارشد در دانشگاه چنین گرایشی هست . سخن گفتن از چیز یا چیزهایی که نمی دانیم ، نه تنها ما را در نگاه دیگران با سواد نمی نم
از دیرین گفته اند چوب را که برداری ، گربه دزده خودش خواهد گریخت . نوشته اید : چه اهمیتی دارد که این کاربر به نمادی ایرانی که عکس پروفایلش است التزام فکری و عملی دارد یا ندارد؟ اگر پاسخ چنین چیزی را که آشکارتر از آفتاب است نمی دانید ، برایتا
باید بدانیم که اسرائیل تنها کشوری نبوده است که اختراع شده . در همان زمان و در همان راستا ، کشورهای سوریه ، لبنان ، عراق و اردن هم اختراع شدند و جلوتر کشورهای عربستان و کشورهای تازی خلیج فارس . باید پرسید شما و هم اندیشان شما که با جای دادن
پاسخ به ایران ستیزان پیرامون کوروش بزرگ برگرفته از کتاب نوشته های میهنی ، نوشته حمید رمضانی ١- ﭼﺮﺍ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮﺭﻭﺵ بزرگ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﻬﺎﻥ ، ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮﺭﻭﺵ بزرگ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳند؟ پاسخ : مگر غربیان ک
اینکه چنین چیزی در گذشته می بوده یا نمی بوده را می توان از کنار هم گذاشتن نسک ها و گفتاری های دانشی در کنار هم آگاهی یافت . اگر این نسک یک نوشته دانشی باشد ، این را هم می توان کنار دیگر نسک ها و گفتارها ، بررسید . نکته ای که شما می بایست به
درباره دشمنی با همسایگان و مانند این نوشتید . در این باره می گویم که سالمَه(تاریخ) ما را به دشمنی یا دوستی با همسایگان وا می دارد . چنین نیست که خودکار و بدون پیشینه ، کسی یا گروهی به دوستی یا دشمنی با کسان و گروه های دیگر پردازند . درباره
دبستان که بودم کارم خواندن بارها و بارهای دو سری کتاب بود . یکی کتاب های نویسنده ایرانی تبار کُرد « عزیزنسین» و دیگر سری کتاب های تن تن و میلو که هر سال تابستان پس از پایان آموزستان از پایان خرداد ، آنها را برای چندمین بار می خواندم . هوده
آنگاه که سخن از دین(الهی) می شود ، هرکس که بخواهد در این باره چیزی بنویسد ، دست و دلش خواهد لرزید چرا که نوشتن در این زمینه ، برای هر نویسنده ای ، هیچگاه پیامد خوبی نداشته است . به ویژه اگر نویسنده در ایران بِزیَد. از اینرو نویسندگان ناچارن
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک