رسته‌ها
دسته کتاب های
تاریخ ادیان، یک رشته‌ مستقل و جدید است که به تحلیل عناصر مشترک ادیان مختلف اختصاص داشته و درپی استنباط قوانین تکامل ادیان به ویژه کشف و تعریف منشا پیدایش نخستین شکل دین است.

دانلود کتاب‌های تاریخ ادیان

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک