رسته‌ها

آخرین دیدگاه‌ها

اهورا مزدا شادمانی را آفرید اهورا مزدا شادمانی را برای مردمان آفرید پس باور بیاورید هر حکومتی که شادمانی را از مردمان بگیرد شکست خواهد خورد برانداخته خواهد شد اهورا مزدا امنیت و آزادی را آفرید اهورا مزدا امنیت و آزادی را برای
‍ ‍[b]نیایش نوروزی[/b] ای واژگون سازنده دل‌ها و دیده‌ها ای گرداننده روزها و شب‌ها ای دیگر سازنده بودن‌ها و توانایی‌ها د‌گرگون ساز بودنمان را به بهاری بودن‌ها الا ای اهورای با فر و جاه به فرمان تو تابشِ هور و ماه در این روز نو
کیهان ارزش زیادی نخواهد داشت مگر آنکه خانه کسانی باشد که دوستشان داری. پرفسور استیون هاوکینگ فیزیکدان و کیهان شناس در سن ۷۶ سالگی در گذشت روحش قرین رحمت..
به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوست-سعدی عاشقان: نه گوشی برای بد شنیدن دارند نه چشمی برای بد دیدن... نه زبانی برای بدگویی.. نه رفتاری برای بدی.. عاشقان: تنها به مدد انرژی سرشار از مهر درونی،
[b] هر جا چراغی هست،روشنایی نیز هست، وخورشید تابان، روز را نیز با خود به همراه می آورد. و جایی که گلی است، بوی آن نیز هست، بدین سان جای که "روح" زنده هست،دانش جهان نیز هست واسیشتای فرزانه[/b] منظور از "دانش جهان" همان روح جهان و یا آگ
‍ برای رهایی از ذهن باید از هر گونه مقایسه به مشاهدهٔ- تمام داستانی که در خود شما جای دارد بپردازید کریشنامورتی شما نمی توانید خدا را بیابید.راهی برای این کار نیست. انسان شیوه های بسیار،دین های بسیاری،باورهای بسیار و- استادان بسیاری پ
‍ هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد هم رونق زمان شما نیز بگذرد وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب بر دولت آشیان شما نیز بگذرد آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد باد خزان نکبت ایام ناگهان بر باغ و بوستان شما نیز
‍ رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند من ار چه در نظر یار خاکسار شدم رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند حافظ
آلفرد آدلر(روانشناس اتریشی) به بیماران اندوهگین خود مى گفت:هر روز فکر کنید چطور مى توانید یک نفر دیگر را خوشحال کنید. زیرا اندیشه خوشحال کردن دیگران ما را از تفکر درباره خودمان باز میدارد! و بزرگترین عامل نگرانى ترس و اندوه همین، ا
هنگامی که خدا مرا مانند سنگ کوچکی در این دریاچهٔ شگفت انگیز انداخت ابتدا سطح آب را با خیزاب های بی‌شمار لرزاندم اما هنگامی که به عمق رسیدم، خاموش شدم جبران خلیل جبران عاااالی8-)8-)8-)8- با تشکر از آپلود کننده محترم......
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک