رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

ببخشید تیراژ کتاب چقدر بوده؟ 100000؟ 100000000000؟
سگ زرد برادر شغال است! برای همه این آدمخوارها همان مردن به
میبینم که میبینی !!!
انرژی بازی به کتابناک نرسیده بود که رسید! جای حیرت است که علم در قرن بیست و یکم هنوز هم آن قدرت را ندارد که از پس شبه علم برآید و این طبل بلندآواز و میان تهی هنوز مشغول نعره زدن و جمع آوری (...)مرید است.
و در قرن بیست و یکم هنوز هم در اکثریتند! :D:D
یاد آن شعر کاوه افتادم بپا دلا رو نشکنی خیلی خطرناکه حسن!
در واقع در پاسخ به این ادعای مضحک فقط میتوان به این بیت سعدی اکتفا کرد که: سنگ بد گوهر اگر کاسه زرین بشکست قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود
شادم کردی خدا شادت کنه چند سال بود دنبالش میگشتم
[quote='مالدینی']و به آغوش دوستانش در فرنگ بشتابند[/quote] شب پره گر وصل آفتاب نخواهد از رونق بازار آفتاب نکاهد
در کنار این کتاب حتما باید "معمای هویدا" کار درخشان دکتر عباس میلانی را هم خواند.
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک