رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

خداوند همه مریدانش را عاجلاً به جوار محبت شیخشان واصل کند انشاالله
اگر کسی اصل این کتاب را در زبان انگلیسی یافت جایزه دارد!
البته بنده منکر «وجود» چیزهایی با ادعای «علوم غیبی» نشدم. بسیار هست و دانش مدرن هم نام مستطاب‌شبه علم (Pseudoscience) را بر آنها نهاده (تلویحا یعنی مشخصه های آنچه علم نامیده میشود را ندارند). بنده منکر «ماهیت علمی» آن شدم. اتفاقا مدعیان این
یکی از مهمترین نقطه ضعفهای ذهن انسان، در همیشه‌ی تاریخ، همین محتوم فرض کردن آینده بوده و طبعاً اگر چنین فکر کنی چه چیزی جذابتر از این که بفهمی آن «قسمت» آینده تو چیست. همه مهملاتی که با نام فال، تعبیر خواب، احضار و ارتباط با ارواح و امثال آ
اینکه در شرح کتاب گفته شده بود "این کتاب پرفروشترین کتاب جهان طی سال های ۱۹۸۸ - ۱۹۹۱ بوده است." بقدر کافی ادعای بزرگی بود که من را به اندکی تحقیق وادارد. نه تنها معلوم شد که این مدعا مهملی بیش نیست، بلکه فروش آن در آمریکا با موفقی
البته اگر صحبت از بایکوت همه تلویزیونها از جمله صدا و سیمای خودمان (بخوانید ننگ ما) باید البته ایده بدی نیست.
البته این مرد ایران دوست و مالدوست و اقتداردوست هم خدمت کرد هم خیانت. اما آن "کارگران و زحمت کشان" هم که فرمودید آدم را یاد یک کسان و روزگاران دیگری می اندازد، از جهاتی مشابه.
جناب حمید، لطفا پیام خصوصی تان را ببینید
جرقه اولیه، ۱۵ سال قبل از بهمن ۵۷ زده شد. در ۳۲/۵/۲۸. این بغضی بود که با چماق ساواک و مشکلات اجتماعی و اقتصادی و حماقت یک شاه تمامیت خواه و در عین حال بزدل، نهایتا ترکید.
یعنی واقعا در قرن بیست و یکم ممکن است کسی باشد که اعتقاد به پیشگویی آینده (آنهم برای یک واقعه سیاسی در ۸۰۰ سال بعد) داشته باشد؟! اگر ما ملتی باشیم که هموز اعتقاد به این نوع اباطیل داشته باشیم احتمالا کماکان یک روز باید صوفیان بر ما مسلط ب
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک