رسته‌ها

آخرین دیدگاه‌ها

بی تردید این کتاب یکی از شاهکارهای مسلم ادبیات آمریکا در نیمه دوم قرن بیستم است. اثری مشکل ولیکن بی نهایت موشکافانه و به نوعی طنزی تلخ از جامعه آمریکا که ملقمه ای از حماقت و ساده باوری و مصرف گرایی است و کعبه آمال بسیاری. داستان مختص به آمر
گاه از پانویس های دوستان تعجب میکنم و در مواردی به این نتیجه میرسم که بسیاری بدون خواندن کتاب و صرفا با توجه به اینکه نویسنده آن زیباکلام است به رد آن پرداخته و آنرا اثری سفارشی می پندارند و برخی نیز با توجه به پیش زمینه فکری خود از رضاشاه
در این کتاب که به سفارش لژ گلوبالیستها تهیه شده چیز تازه ای نمی یابید و آنچه که وسایل ارتباط جمعی آمریکا و اروپا به راه انداخته اند چیزی بیش از بازار گرمی نیست. جنگ مابین سیستم بانکی و بازار بورس آمریکا که به عنوان نماد اصلی گلوبالیزم شناخت
شاید بتوان روشنتر موضوع را بیان کرد. ایده های مارکس به مانند ابزار اولیه جهت تدوین فلسفه ای سیاسی به کار رفته است. به عبارتی تفسیرهای متفاوت سبب ایجاد ایدئولوژیهای گوناگون شده اند و با خواندن آثار مارکس در نهایت به این نتیجه میرسیم که همگی
ماکس هورکهایمر و تئود.ر آدورنو را بنیانگزاران مکتب فرانکفورت میشناسند که با ورود فروم. مارکوزه . بنیامین سنگ بنای اصولی را نهادند که به "نئومارکسیسم" شناخته میشود. و با ورود هابرماس و اشمیت به عنوان دومین نسل این مکتب غنی تر گردید. پیروان ا
پس از کتاب آلن وود. این دومین کتابیست که در خلال کمتر از یک هفته در مورد مارکس منتشر میشود و هر دو کتاب به جوری بازخوانی مجددی از آثار مارکس و راه یافتن به تفکرات فلسفی و یا سیاسی وی است. آنچه که بسیاری از کسان در مورد فلسفه مارکس می دانند
آلن وود در این کتاب به کار شگرفی دست زده است و سعی نموده که از خلال آثار مارکس به تفکر فلسفی وی دست یابد. وی به تعریف مارکس میپردازد نه مارکسیسم. مارکسیسم تعاریف متعددی دارد و هر کس بر مبنای ایده های خود به تعریف آن پرداخته است. مارکسیسم در
" انسان گرایی خوبه ولیکن نود و نه درصد آدمها ابلهانی خسته کننده هستند" این جمله از ژیژک کافیست که شخصیت وی را آشکار کند. تفکر نیچه در پراگماتیزم مارکس. ژیژک یکی از برترین ویرانگران فلسفه در عصر حاضر است و منتقدی هوشیار و بی رحم نسبت به انسا
کازانتزاکیس را فقط میتوان از خلال آثارش شناخت و به سیر و سلوک معنوی وی پی برد. روح و روان جستجوگر وی هرگز از تکاپو باز نایستاد و به دنبال یافتن پاسخ بر پرسشهایی که ذهنش را مشغول داشته بود به هر گوشه ای سرکشید. د رجوانی به دنبال مسیحیت رفت و
شاید بتوان گفت که برجسته ترین کتابی که در مورد تاریخ عیلام نوشته شده است " ایران در سپیده دم تاریخ " شاهکار بی بدیل "جورج کامرون" است که بارتولد وی را برجسته تریت متخصص تاریخ عیلام میداند.کتای کامرون بسیار حرفه ای و ثقیل است بدون تصاویر زیا
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک