رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

جالبه ترجمه ونقاشی از همون فرح پهلوی معروف است.
یک کتاب دوست داشتنی که مسائل کلیشه ای هندسه را با دید و روشی جدید حل می کند.
کتاب خوبی است در ستایش خردورزی
کتاب بسیار خوبی است. متشکرم
یک کتاب ضد جنگ فوق العاده. شاید اگر همه مردم آلمان قبل از جنگ جهانی دوم آن را می خواندند ، این جنگ اتفاق نمی افتاد.
کتابی متفاوت در زمینه کتابهای جنایی ( یا بهتر است بگوییم : قضایی ) قاتل در همان اول داستان معرفی می شود. تعلیق در این داستان از جنس دیگری است.
تعداد صفحات : 576
طرح جلد نویدبخشی داره
کویستلر نویسنده ای است که روشنفکران ایرانی سمپاتی بسیاری با او دارند. خواندن آثارش را به کسانی که هنوز او را نمی شناسند پیشنهاد می کنم.
به تمام دوستانی که از کتابهایی نظیر قلعه حیواانات و 1984 خوششان می آید این کتاب را توصیه می کنم. از اواسط دهه سی تا زمان مرگ استالین ابتدا انقلابی های قدیمی به مسلخ برده شدند ، بعد بازجوهای آنها و بعد بازجوهای بازجوها . و همه آنها تحت شکنج
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک