رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

:-)وضعیت حق تکثیر معلوم نیست ................... تا(?)کی ما این جمله رو ببینیم(?)
:-)بد نبود خدا عمرتون بده
:-(خدا کنفسیوس رو بیامرزه..امین:D
:Dبنده به عنوان یک عارف کامل :Dعرض می کنم که اشو چیزی جز خوزبلات نگفته :))اشو توهم روشن شدگی زده:Oاز شوخی گذشته....اشو عقیده به همه خدایی داشت و منظورش از خدا همون انرژی بود ...:Dکلا عرفای هندی اینجوری فکر میکنند.اشو اعتقاد به مالکیت نداشت
:-(من خودم نسبیت رو کشف کرده بودم (?)اینا از من کش رفتند(!)سرقت علمی کردن ای امریکا ای انیشتن ای که سرقت علمی می کنی ننگ به نیرنگ تو(?):-(
خیلی عالی بود:D:O
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک