رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

این کتاب ممنوعه نیست و تجدید چاپ هم شده است.
[b]به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد خداوند نام و خداوند جای خداوند روزی ده رهنمای خداوند کیهان و گردان سپهر فروزنده ماه و ناهید و مهر ز نام و نشان و گمان برترست نگارندهٔ بر شده پیکرست به بینندگان آفریننده را نبینی
[b]مرزبان‌نامه کتابى است که واضع به زبان جانوران نهاده است مانند کلیله و دمنه و در قدیم‌الایام چنین رسم بود که پندگویان و ناصحان هیچگاه سخنى پوست باز کرده و راستا راست و صریح در موعظت و نصح با بزرگان و مخادیم نگفتندی. و آن را بى‌اثر پنداشتی
[b]«آن‌که به دروغ‌گویی منسوب گشت اگر راست گوید، از او باور ندارند.»[/b]
پاییز را دوست دارم چون فصل غم است غم را دوست دارم چون آه دل است آه دل را دوست دارم چون تو را دوست دارم
از مقدمه کتاب: [b]در این کتاب محاذیر افعال شنیعه که بالطبیعه ممنوع میباشند تعداد گردیده، زیرا کتمان آنها هیچ فایده ای ندارد و بایستی اعمال بدی که انسان را دچار ضلالت میکند یکی یکی شمرد و مخاطرات حاصله و دیوانگی هایی که تولید مینماید علنا ن
همونطور که دوستمون korouni گفتن نثر علمی کتاب مربوط به دهه 1310 هستش و شاید مطالب آن قدیمی باشه ولی به نظرم نفرت انگیز نیست.
[b]توضیحات دوستان خیلی خوب و مفید بود. با تشکر از تمامی آنها[/b]
[b]کاشکی جز تو کسی داشتمی یا به تو دسترسی داشتمی یا در این غم که مرا هر دم هست هم‌دم خویش کسی داشتمی کی غمم بودی اگر در غم تو نفسی، هم‌نفسی داشتمی گر لبت آن منستی ز جهان کافرم گر هوس داشتمی خوان عیسی بر من وانگه من
این کتاب درباره مناسبات غیرطبیعی تناسلی بحث میکند

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک