دسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

در واقع بر ضد تفکر بسیار رایج دائی جان ناپلونی که همه مشکلات تاریخی ایران را به خاطر سنگ اندازی های بیگانگان بویژه انگلیس می داند، این کتاب می گوید نگاهی کنیم به خودمان و نداشته هایمان و اینکه مقصر خودمان نه دیگری
(?) (?) (?) (?) هیچ کدام از ترجمه های رضا همراه از روی نوشته های عزیز نسین نیست و همگی نوشته های خود اوست که به نام عزیز نسین به چاپ رسانده است. تنها مترجم معتبر به گفته خود عزیز نسین در ایران ، ثمین باغچه بان است. گول مترجم شیاد را نخوری
[quote]هیچ کدام از ترجمه های رضا همراه از روی نوشته های عزیز نسین نیست و همگی نوشته های خود اوست که به نام عزیز نسین به چاپ رسانده است. تنها مترجم معتبر به گفته خود عزیز نسین در ایران ، ثمین باغچه بان است. گول نخوریم[/quote] http://f
(?) (?) (?) (?) هیچ کدام از ترجمه های رضا همراه از روی نوشته های عزیز نسین نیست و همگی نوشته های خود اوست که به نام عزیز نسین به چاپ رسانده است. تنها مترجم معتبر به گفته خود عزیز نسین در ایران ، ثمین باغچه بان است. گول نخوریم http://fa
(?)(?)(?)(?)(?) هیچ کدام از ترجمه های رضا همراه از روی نوشته های عزیز نسین نیست و همگی نوشته های خود اوست که به نام عزیز نسین به چاپ رسانده است. تنها مترجم معتبر به گفته خود عزیز نسین در ایران ، جبار باغچه بان است. گول نخوریم
(?) :stupid: (!) (?) (?) (?) هیچ کدام از ترجمه های رضا همراه از روی نوشته های عزیز نسین نیست و همگی نوشته های خود اوست که به نام عزیز نسین به چاپ رسانده است. تنها مترجم معتبر به گفته خود عزیز نسین در ایران ، جبار باغچه بان است. گول نخوریم
هیچ کدام از ترجمه های رضا همراه از روی نوشته های عزیز نسین نیست و همگی نوشته های خود اوست که به نام عزیز نسین به چاپ رسانده است. تنها مترجم معتبر به گفته خود عزیز نسین در ایران ، جبار باغچه بان است. گول نخوریم
هیچ کدان از ترجمه های رضا همراه از روی نوشته های عزیز نسین نیست و همگی نوشته های خود اوست که به نام عزیز نسین به چاپ رسانده است. تنها مترجم معتبر به گفته خود عزیز نسین در ایران ، جبار باغچه بان است. گول نخوریم
جالبه که برای دانلود کردن جلد اول این کتاب با فیلترینگ منحوس مواجه میشم
نظرتان و سایر کتابهای دکتر سیف رو می تونین از وبلاگ ایشون بخونید و دانلود کنید، البته وبلاگ فیلتر شده ایشون رو! : www.niaak.blogspot.com

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک