رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

کابالای یهود با کابالای هرمسی متفاوت است، با ورود کابالا به اروپا بعد از جنگهای صلیبی، بعضی از جادوگران با اضافه کردن جادو و جنبل به کابالا، آن را به عنوان قبالای هرمسی به مردم معرفی کردند. این کتاب در مورد قبالاست نه کابالا...
نژاد مردم کرد از نژاد آریایی نیست بلکه از نژاد کاسی هاست که در حاشیه دریای سیاه زندگی می کردند، بعدها کاسی ها از منطقه دریای سیاه وارد قره باغ و شمال ایران شده و پس از گذر از قسمت هایی از ایران وارد منطقه شمال عراق شدند. کاس در گیلکی به مرد
به عنوان کسی که از بیرون به عرفان های دیگر، کابالا، مدیتیشن،صوفی‌گری و غیره... نگاه می کنم چیز خاصی در این عرفانها نمی بینم که مانند قرون وسطی و تفتیش عقاید موجب از زندگی ساقط کردن عده ای به خاطر پرداختن به این چیزها میشوند.
تمام حرکات نژادپرستی محکوم به شکست است، این کتاب عالی نوشته شده، جواب بسیار دندان شکن به طرفداران پروژه راسیسم....
کسی میدونه زبان اردو چه فرقی با زبان هندی داره؟ و آیا اگر بر زبان اردو مسلط بشیم به هندی هم قادر هستیم صحبت کنیم؟
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک