رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

توده یعنی حاصل جمع صفرها
فلسفه نیچه یک فلسفه پرده انداز و افشاگر است. یعنی پته خیلی هارو روی آب میریزه. خوب این به ضرر خیلی هاست. باید به دور فلسفه نیچه حصاری کشید و آن را تبدیل به دژی بسیار مستحکم کرد که هر جنبنده و پلیدی(برتراند راسل ها .ویل دورانت ها .....) به آ
هیچ انسان کاملی وجود ندارد و نخواهد داشت. کامل چی؟ با چه مقیاسی؟ با چه ترازویی؟ هیچگاه نیچه از فرا انسانش ادعای کامل بودن نکرده. زیرا که این ادعا اساسا پوچه. هر کسی غیر این بگوید دروغ گفته.
لوئی چهاردهم و ناپلئون بی تردید نیک ترین و والا ترین حاکمان تاریخ فرانسه هستند. این جمله او نشان گر اندیشه والای اوست=فرانسه یعنی من.
برتراند راسل یک شارلاتان حقه باز به تمام معنا. چه زیبا با اراجیفاش توده ها رو فریب میده. عوام هم ساخته شدن برای فریب خوردن. برتراند راسل یک انگلیسی به تمام عیار.
اسکندر. اسکندر کبیر. او یک مرد واقعی بود.
جنگ هایی پست و احمقانه جنگ های ایدوئولوژیک.
روزی روزگاری یک جاندار در زمین وجود خویش را به دو بخش تقسیم کرد.بخش آفریننده و توانمند خود را به آسمان برد و نام خدا را بر آن گذاشت. و تنها بخش ضعیف وناتوان را برای خود باقی گذاشت و نامش را انسان نامید. این موجود جاندار فراموش کرد اوست که
به قول نیچه انقلاب فرانسه= قیام بردگان واژگونی ارزش های والا واژگونی سلسله مراتب. چیزی که بر پس انقلاب است فتح قدرت است. به زیر کشیدن اربابان و خود بر تخت آنها نشستن. و این حقیقت را پنهان کردن تحت الفاظ و کلمات جذاب برای توده ها. استقل
موسیقی کلاسیک برای اشراف ساخته و اجرا میشد. برای همین تنها و بهترین موسیقی سیاره زمین است.
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک