رسته‌ها

رودکی
(0237 - 0319)

نخستین شاعر مشهور پارسی‌سرا
اطلاعات:
نام واقعی:
ابوعبدالله جعفر بن محمد بن حکیم بن عبدالرحمن بن آدم
تاریخ تولد:
0237/10/04
محل تولد:‌
پنجکنت
جنسیت:‌
مرد
ژانر:‌
شعر پارسی
تاریخ درگذشت:‌
0319/00/00 (82 سالگی)
زندگی‌نامه
بوعبدالله جعفربن محمدبن حکیم‌بن عبدالرحمن‌بن آدم رودکی از شاعران ایرانی دورهٔ سامانی در سدهٔ چهارم هجری قمری‌ست.او استاد شاعران آغاز قرن چهار هجری قمری ایران است. از کودکی نابینا بوده است و به‌روایتی بعدها کور شد.رودکی در دربار امیر نصر سامانی بسیار محبوب شد و ثروت بسیاری به دست آورد. می‌گویند رودکی در حدود یک صدهزار بیت شعر سروده است و درموسیقی، ترجمه و آواز نیز دستی داشته است. نخستین شاعر مشهور پارسی‌سرای ایرانی در دورهٔ سامانی در سدهٔ چهارم هجری قمری و استاد شاعران این قرن در ایران است. در اشعار رودکی با باور به ناپایداری و بی‌وفایی جهان، اندیشه غنیمت‌شمردن فرصت، شادی و شادنوشی روبه‌رو می‌شویم.
بیشتر
ویرایش

کتاب‌های رودکی
(8 عنوان)

آخرین دیدگاه‌ها

تعداد دیدگاه‌ها:
2

شاد زی با سیاه چشمان، شاد


که جهان نیست جز فسانه و باد


زآمده شادمان بباید بود


وز گذشته نکرد باید یاد


من و آن جعد موی غالیه بوی


من و آن ماهروی حورنژاد


نیک بخت آن کسی که داد و بخورد


شوربخت آن که او نخورد و نداد


باد و ابر است این جهان، افسوس!


باده پیش آر، هر چه باداباد


شاد بوده‌ست از این جهان هرگز


هیچ کس تا از او تو باشی شاد؟


داد دیده‌ست از او به هیچ سبب


هیچ فرزانه تا تو بینی داد؟


 


هـــرکه ناموخت از گذشت روزگار    


    نــیز نامـــوزد زهیــچ آمــــوزگــــار

تا جهان بود از سر مـــــــردم فراز    


    کس نــــبود از راز دانـش بی نـــیاز

مــردمان بخــرد اندرهــــر زمـــان  


     راز دانـــش را بـه هــــر گونه زبان

گــــــرد کردند و گـــــرامی داشتند  


      تـا به سنگ انـــدر همی بنگـــاشتند

دانش اندر دل چـراغ روشن است  


      وزهمه بــد بر تن تو جـــوشن است

بوی جوی مولیان آید همی

یاد یار مهربان آید همی

ریگ آموی و درشتی راه او

زیر پایم پرنیان آید همی

آب جیحون از نشاط روی دوست

خنگ ما را تا میان آید همی

ای بخارا شادباش و دیر زی

میر زی تو شادمان آید همی

میر ماهست بخارا آسمان

ماه سوی آسمان اید همی

میر سرو است وبخارا بوستان

سرو سوی بوستان اید همی

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک