انتخابات الکترونیکی: بایسته ها و شیوه ها

انتخابات الکترونیکی: بایسته ها و شیوه هاحق تکثیر: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

» کتابناکهای مرتبط:
کتاب سیاه کمونیسم
در پاسخ حقیقتگو
فراسوی چپ و راست

نسخه ها
PDF
حجم: 3 مگابایت
تعداد صفحات: 204
4.5 / 5
با 6 رای
امتیاز دهید
5 4 3 2 1

دانلود
دیدگاه‌ها: 3
۱۳۹۲/۰۷/۲۱


پاسخنگارش دیدگاه
nikdoost
Member
کشور عزیز ما در چهار سال گذشته آرام ترین دوران خود را پشت سر گذاشت و مردم از بی ثباتی نکبت بار آسوده شدند, ساعت به ساعت بر قیمت مایحتاج عمومی افزوده نشد و همه چیز به خوبی و
خوشی طی شـد, نمی گویم همه ی مشـکلات حل شـده ولی هرچه بود بسـیار بهتر از تمام دوران ریاسـت جمهوری های قبلی و بخصوص چهار سـال آخر رئیس جمهور پیشـین بود, بنابراین هیچ دلیل
موجهی وجود ندارد که فرصتِ چهار سـال دیگری که برای دولت فعلی مانده, از آقای دکتـر روحانی این مرد دانشـمند فرهیخته که واقعاً فردی دلسـوز و سـالم و با صداقت و خدمتـگزار مردم است سلب
کنیم و زمام امور دولت را به دیگری که گذشته از بی تجربگی و خامی خوش نام هم نیست بسـپاریم, قماری است بسـیار بَد که بدون تردید نه تنها برنده ندارد بلکه باخت مفتضحانه و مناقشـه برانگیزی
خواهد داشت, آتش فتنه های غیر قابل کنترل از آن بر خواهد خاست و دودش به چشمان همه ی ملت خواهد رفت و این سزاوار مردمان همیشـه حاضر در صحنه برای مبارزه با دشـمنان نیست, عواقب
بدی خواهد داشت و چه بسا اتحاد ملی ما را نیز به خطر خواهد انداخت, مصائبِ بعضاً جُبران ناپذیر هشت سـال دوران ریاسـت جمهور قیل, برای عبـرت و عدم تکرار اشـتباهات گذشـته کافی بود, نباید
سرنوشت سیاسی کشور به بازی گرفته شود, دارو زِ بَعدِ مرگ, رسیدن چه فایده
به قمار ابلهی کِه دل بَر بَست
نقدِ خود را به مُفت داد از دست
زان که بُردش بود علامت باخت
زان که فتحش بود نشان شکست
آن که شد رامَش زو فتاد به دام
آن که زین دام جست از غم رست
نقل قول  
mpm7030
Member
نقل قول از nikdoost:
فقط هشت روز تابرگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده,کشور ما واقعاً در موقعیتی قرار گرفته که به لحاظ دوستی صادقانه بیکس و تنها مانده, هم اینک تنها فردی که مناسب ردای پُر مسئولیت
ریاست جمهوری است آقای حسن روحانی است, داوطلبان دیگر به جز معاون اولش بقیه به شدت در تلاش هستند که او رئیس جمهور نشود, فتنه ها بر علیه روحانی ناجوانمردانه علنی و آشکارشده,
ملتَ شریف و بزرگوار ایران در جای جای نقاط ایران بدون استـثنا با هر فرهنگ و گویش و مذهب و سنَتی, همه باهم خویشـاوندیِ پنهان دارند و مثل زنجیر بسـیار سخت و نا گُسـسـتنی به هم بافتـه و
متصلند, بیائیم هر کدام از ما حد اقل ده نفر رابا خود همراه سازیم و به پای صـندوق های رای بیـاوریم و به آقای حسن روحانی رای بدهیم و کشـور را که در پرتگاه سقوطِ اخلاق و معنویت و جاهلیت و
تعصبات خشک و خیانت و چپـاول اموالِ بیت المال توسط افراد بی کفایت و بی خرد و بی تجربه در کشور داری و سـپردنِ مسـئولیت ها به مانند دوران قبل به هزار فامیل های جاه طلب وسـود جو قـرار
گرفته, نجات دهیم, پیشنهاد می کنم هر نفر به ده نفر و نفرات دیگر به ده نفر دیگر تا برسـد به همه ی آحاد کشـور, در انتخابات شـرکت کنیم, فریب نیرنگ و حقه های بی شـرمانه دشـمنان کشـور را
نخوریم, همانطور که قبلاً عرض کرده ام این توطئه ها فقط بر علیه آقای روحانی نیست, در واقع بـرعلیه ملت مظلوم ما و در خارج از کشـور توسـط ایادی آمریکا و اسرائیل و عربستان سعودی و همسایه
های حسود و بیمار تجاوزگر بخصوص روسیه و انگلیس مکّار شکل گرفته, تا روحانی رئیس جمهور نشود و کشور آرام آرام منزوی گردد و آماده ی تفرقه و جند دستگی و از هم پاشیدن وحدت ملی و سَر
انجام تجزیه ی کشور گردد, متاسفانه عده ای از طرفداران جناح راست که معدودی از آنها تحصیل کرده هم هستندخام شـده و حرفهای عوام فریبانه ی دشـمنان روحانی را که نگذاشـته قلمروِ دولتش
ملعبه و پایگاه سودجوئی و زیاده خواهی هایشان گردد, باور نموده و جاهلانه آب به آسیاب دشمنان کشور می ریزند.تاکید می کنم همه و همه بخصوص کسانی که تا به حال رای نداده را تشویق کنیم
که به پای صندوق های رای بیایند, هرگز رای سفید و مخدوش نیندازند و حتما به آقای حسن روحانی رای بدهند, چنانچه شرکت کنند ولی به فردی نالایق رای بدهند و یا برگ سفید و مخدوش بیندازند
مطمئن باشند به زیان خود و خانواده های خود و ملت شریف ایران عمل نموده اند
ندانی که ایران نشست من است
جهان سَر به سَر زیر دست ِ من است
هنر نزد ایرانیان است و بس
ندادند شیر ژیان را به کس
همه یک دلانند و یزدان شناس
به نیکی ندارند از بَد هراس
دریغ است ایران که ویران شود
کُنام ژپلنگان و شیران شود
چو ایران نباشد تنِ من مباد
در این بوم و بَر زنده یک تن مباد
همه روی یک سر به جنگ آوریم
جهان بر بداندیـش تنگ آوریم
همه سربسر تن به کشتن دهیم
به از آنکه کشور به دشمن دهـیم

در شرایط فعلی بی شک بهترین آلترناتیو برای مردم همین شخص می باشد. در غیر اینصورت باید منتظر پوپولیسم و عوام گرایی افراطی در سطح کشور باشیم که می تواند ضربات جبران ناپذیری را بر تارک این کشور وارد سازد
نقل قول  
nikdoost
Member
فقط هشت روز تابرگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده,کشور ما واقعاً در موقعیتی قرار گرفته که به لحاظ دوستی صادقانه بیکس و تنها مانده, هم اینک تنها فردی که مناسب ردای پُر مسئولیت
ریاست جمهوری است آقای حسن روحانی است, داوطلبان دیگر به جز معاون اولش بقیه به شدت در تلاش هستند که او رئیس جمهور نشود, فتنه ها بر علیه روحانی ناجوانمردانه علنی و آشکارشده,
ملتَ شریف و بزرگوار ایران در جای جای نقاط ایران بدون استـثنا با هر فرهنگ و گویش و مذهب و سنَتی, همه باهم خویشـاوندیِ پنهان دارند و مثل زنجیر بسـیار سخت و نا گُسـسـتنی به هم بافتـه و
متصلند, بیائیم هر کدام از ما حد اقل ده نفر رابا خود همراه سازیم و به پای صـندوق های رای بیـاوریم و به آقای حسن روحانی رای بدهیم و کشـور را که در پرتگاه سقوطِ اخلاق و معنویت و جاهلیت و
تعصبات خشک و خیانت و چپـاول اموالِ بیت المال توسط افراد بی کفایت و بی خرد و بی تجربه در کشور داری و سـپردنِ مسـئولیت ها به مانند دوران قبل به هزار فامیل های جاه طلب وسـود جو قـرار
گرفته, نجات دهیم, پیشنهاد می کنم هر نفر به ده نفر و نفرات دیگر به ده نفر دیگر تا برسـد به همه ی آحاد کشـور, در انتخابات شـرکت کنیم, فریب نیرنگ و حقه های بی شـرمانه دشـمنان کشـور را
نخوریم, همانطور که قبلاً عرض کرده ام این توطئه ها فقط بر علیه آقای روحانی نیست, در واقع بـرعلیه ملت مظلوم ما و در خارج از کشـور توسـط ایادی آمریکا و اسرائیل و عربستان سعودی و همسایه
های حسود و بیمار تجاوزگر بخصوص روسیه و انگلیس مکّار شکل گرفته, تا روحانی رئیس جمهور نشود و کشور آرام آرام منزوی گردد و آماده ی تفرقه و جند دستگی و از هم پاشیدن وحدت ملی و سَر
انجام تجزیه ی کشور گردد, متاسفانه عده ای از طرفداران جناح راست که معدودی از آنها تحصیل کرده هم هستندخام شـده و حرفهای عوام فریبانه ی دشـمنان روحانی را که نگذاشـته قلمروِ دولتش
ملعبه و پایگاه سودجوئی و زیاده خواهی هایشان گردد, باور نموده و جاهلانه آب به آسیاب دشمنان کشور می ریزند.تاکید می کنم همه و همه بخصوص کسانی که تا به حال رای نداده را تشویق کنیم
که به پای صندوق های رای بیایند, هرگز رای سفید و مخدوش نیندازند و حتما به آقای حسن روحانی رای بدهند, چنانچه شرکت کنند ولی به فردی نالایق رای بدهند و یا برگ سفید و مخدوش بیندازند
مطمئن باشند به زیان خود و خانواده های خود و ملت شریف ایران عمل نموده اند
ندانی که ایران نشست من است
جهان سَر به سَر زیر دست ِ من است
هنر نزد ایرانیان است و بس
ندادند شیر ژیان را به کس
همه یک دلانند و یزدان شناس
به نیکی ندارند از بَد هراس
دریغ است ایران که ویران شود
کُنام ژپلنگان و شیران شود
چو ایران نباشد تنِ من مباد
در این بوم و بَر زنده یک تن مباد
همه روی یک سر به جنگ آوریم
جهان بر بداندیـش تنگ آوریم
همه سربسر تن به کشتن دهیم
به از آنکه کشور به دشمن دهـیم
نقل قول  

درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.


Powered by You