رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

نویسنده در اکثر صفحات کتاب وقتى که مکالمات است بیش از حد به حاشیه مى رود و جملات غیر ضرورى ادا مى شود. به همین دلیل است که یک قصه داراى ۵ جلد مى شود.
این هم از آن هرزه گوئى ها و از دسته روزى نامه هائیست که در قبال دریافت مزد مطابق روال مزدوران منتشر شده و کم هم نیستند. دیروز بر حسب اتفاق در یک کلیپ یوتیوب مشاهده کردم که چگونه اکثریت نظریه هاى بینندگان ( comments) در قبال مجرى برنامه سراس
نویسنده سعى کرده که در قالب داستان خدمات ارزنده رضا خان را به کشور نادیده بگیرد
دو کتاب موجود است ماموریت در تهران و ماموریت در ایران که دومى نویسنده اش سولیوان است. در رابطه با کتاب ماموریت در تهران که داستان آن در باره تلاش آلمانها براى ترور استالین٬ روزولت و چرچیل در کنفرانس تهران است همچنین فیلمى تحت عنوان تهران ۴۳
من سریال تلویزیونى این کتاب را قبلا دیده ام باید بگویم خیلى مبالغه کرده اند. سریال فوق تشکیلات آلمان را طورى جلوه مى دهد که گوئى عده اى ساده و احمق آنرا اداره مى کنند در حالیله اینگونه نبوده است. فرماندهان و تشکیلات آلمان هیتلرى خیلى جاه طل
تشکر٬ خیر وجود ندارد تعدادى است که سعى مى کنم همین جا قرار بدهم
من به شخصه امیر ارسلان نامدار را به این مجموعه ها ترجیح مى دهم
تاریخ تمدن اسلام ترجمه آقاى جواهر کلام در اینجا به احتمال قوى باید چاپ سال ۱۳۷۲ باشد که براى اطمینان از عدم سانسور باید به دنبال چاپ هاى قبلى انتشارات امیر کبیر رفت. تا آنجا که من مى دانم چاپ دوم در سال ۱۳۳۴ بوده.
بهترین قصه تاریخى زمان مشروطه٬ من خواندن آن را به کلیه جوانان ایرانى توصیه مى کنم
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک