رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

بخصوص آذربایجان را سوژه‌ی خود قرار داه که با به خون کشیده شدن حکومت ملی و دموکراتیک آذربایجان آغاز..... بفرمایید تجزیه ایران و جدا کردن آذربایجان از کشور که با فرار سران خائن و تجزیه طلب به روسیه ناکام ماندند
در این رابطه روایت هاى بسیار متفاوتى وجود دارد مخصوصا در باره کنفرانس و اینکه چگونه آلمانها مى خواستند سه رهبر روسیه ٬ امریکا٬ انگلیس را ترور کنند. در باره این موضوع ٬ کتاب وداستانهاى گوناگونى تحت عنوان هاى ماموریت در تهران ( با خاطرات ژنر
من این کتاب را نخواندم اما از چند تیتر آن حدس مى زنم که بحث بر سر خداباورى یا ناباورى نیز در کتاب باشد. مطابق تحقیقات علمى که در دنیا انجام شده جملگى دانشمندان متفق القولند مغز که یکى از اجزاى مهم خلقت انسان و یا به عبارتى کامپیوترى در بدن
تعجب مى کنم از شما که به خوبى احسان یارشاطر را نقد مى کنید چگونه است که دنبال کتابهائى از جنس نوشته هاى قرائتى هستید؟
حدود صد صفحه اول را که خواندم آن را ادامه ندادم چون که پى بردم نویسنده بیشتر سعى کرده که خرافات مذهبى را بیشتر به خواننده معرفى و بقبولاند تا سیاحت کردن به شهر هاى مختلف که ایشان سفر کرده. او در هر صفحه از کتاب خود بیشتر سعى کرده که زیارت ف
علاالدین و چراغ جادو بخشى از افسانه هاى کتاب هزار و یکشب مى باشد. کتاب مذکور در ۵ جلد است.
تمدن سازى با عاشورا ! یک شخصى متعلق به قبیله اى در زمان خودش خواسته حکومتى را از قبیله دیگرى کسب کنه طرف دیگه هم همین طور٬ در طول تاریخ صدها مورد بدتر از عاشورا اتفاق افتاده و جنگ هائى با کشتار هاى بزرگ رخ داده که عاشورا در برابرش هیچ به ح
ماهیت و پخش این گونه کتابها مثل تکثیر ویروس در جامعه است که باعث انواع بیمارى ها مى گردد
همان عنوان کتاب به تنهائى نشان مى دهد که از چه قماشى است و سخنگوى افکار از ما بهتران تو این کشور است.
خیلى مزخرف و درب و داغون و استفراغ آور است٬ من چندصفحه اول را که خواندم جز هرزه گوئى مطلب دیگرى نیافتم حتى خنده بر لبان آدم پژمرده مى شود. شما اگر ۵ جلد سانسور نشده هزار و یکشب را مطالعه کنید در آن تعریف و لطیفه هاى جنسى گنجانیده شده که جال
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک
کاربر گرامی!
امکان خرید اشتراک از خارج کشور ایران، با استفاده از حساب پی‌پال فراهم شده است.