رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

نویسنده یک پورنوگرافیست قرن ۱۷ بوده همین
آتش زدن سینما رکس که کار مذهبى هاى دوآتشه بود این به همه ثابت شد
به عقیده من کسروى وقایع نگار بسیار منصفى بوده٬ تاریخ مشروطه ایشان کتاب مستندى است که ماندگار است . تنها ایرادى که داشت مراسم کتابسوزان بود گویا چند بار اجرا کرده بود.
دیدگاه معنایش این است که حداکثر یک پاراگراف نظر و comment درج بشه این صفحات جاى مقاله نویسى نیست.
بخصوص آذربایجان را سوژه‌ی خود قرار داه که با به خون کشیده شدن حکومت ملی و دموکراتیک آذربایجان آغاز..... بفرمایید تجزیه ایران و جدا کردن آذربایجان از کشور که با فرار سران خائن و تجزیه طلب به روسیه ناکام ماندند
در این رابطه روایت هاى بسیار متفاوتى وجود دارد مخصوصا در باره کنفرانس و اینکه چگونه آلمانها مى خواستند سه رهبر روسیه ٬ امریکا٬ انگلیس را ترور کنند. در باره این موضوع ٬ کتاب وداستانهاى گوناگونى تحت عنوان هاى ماموریت در تهران ( با خاطرات ژنر
من این کتاب را نخواندم اما از چند تیتر آن حدس مى زنم که بحث بر سر خداباورى یا ناباورى نیز در کتاب باشد. مطابق تحقیقات علمى که در دنیا انجام شده جملگى دانشمندان متفق القولند مغز که یکى از اجزاى مهم خلقت انسان و یا به عبارتى کامپیوترى در بدن
تعجب مى کنم از شما که به خوبى احسان یارشاطر را نقد مى کنید چگونه است که دنبال کتابهائى از جنس نوشته هاى قرائتى هستید؟
حدود صد صفحه اول را که خواندم آن را ادامه ندادم چون که پى بردم نویسنده بیشتر سعى کرده که خرافات مذهبى را بیشتر به خواننده معرفى و بقبولاند تا سیاحت کردن به شهر هاى مختلف که ایشان سفر کرده. او در هر صفحه از کتاب خود بیشتر سعى کرده که زیارت ف
علاالدین و چراغ جادو بخشى از افسانه هاى کتاب هزار و یکشب مى باشد. کتاب مذکور در ۵ جلد است.
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک