رسته‌ها

آخرین دیدگاه‌ها

اتفاقا کامران شیردل مستندی درباره قلعه دارد که توصیه می کنم حتما اون ببینید.
دوستان اگر دقت کرده باشید من در توضیحات به این مسئله اشاره کردم که این کتاب از فردوسی نیست و به او منتسب شده است.
ممنون از توجه دوستان به فرهنگ و ادب پارسی،چیزی که دل من رو بدرد آورد این بود که دیوان این شاعر بزرگ پارسی گوی در کشور آذربایجان چاپ شده و متاسفانه نسخه ای برای استفاده ادب دوستان در داخل ایران منتشر نشده بود. من هم خیلی اتفاقی و از طریق یک
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک