رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

از تهی سرشار جویبار لحظه ها جاری است (م.امید)
!!!thanx a lot:inlove:
برای بی مرگی تاوان سنگینی باید بپردازیم و هنگام زندگی چندین بار در راه این هدف بمیریم...
آدمی بودن حسرتا مشکلی ست در مرز ناممکن نمیبینی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و واژه ها به بی گنه و گناه کار تقسیم شدند به آزاده و بی معنی سیاسی و بی معنی نمادین و بی معنی نارو
همیشه همان اندوه همان تیری به جگر فرو رفته تا سوفار...
تنها غمگین نشسته با ماه در خلوت ساکت شبانگاه اشکی به رخم دوید ناگاه روی تو شکفت در سرشکم دیدم که هنوز عاشقم آه...
کسی را اعتراضی هست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:-O
و از آن پس سخن گفتن نفس جنایت شد...
بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک