رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

همین امروز تمامش کردم درد امروز جامعه ما و شاید درد تمام تاریخ همرنگ جماعت شدن و واقعیت را در اندیشه و کردار جمع دیدن امروز میبینیم بسیاری از اعمال و افکار و اعتقاداتمان خیلی مزخرف و بیمعنی ست ولی از ترس جدایی از جمع ، از ترس عمری که به
راسل و امثال او پیامبران اندشه و آگاهی اند
با تشکر از آگاهی دهندگان
با سلام زنده باد یاد و خاطره چنین مردان بزرگی که برای آگاهی و روشنگری ما قدم برداشتند . و خاموش باد نام به ظاهر انسانهایی که هر روز خرافه و دروغ به خورد مردمان میدهند .
زنده باد در راه آگاهی و علم قدم میگذارید
درود بر رهروان راه آگاهی و خقیقت
زنده باشید
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک