رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

این کتاب داستان ، که رمانی راستین بر پایه زندگی خود نویسنده است را در سال 1393 خواندم . در سرتاسر این نسک با تبهکاری های استالین و زندگی دورداشتگان(تبعیدیان) به سیبری از سوی او آشنا می شوید . نسکی بسیار خواندنی است و خواندن آن را سپارش می ک
جهانیان از برتری ایرانی و ایرانی می گویند
ایرانیمیز وار السون ، استمین محو السون
ایران خاوری(خراسان) ، خواهران و برادران ایرانی جدا افتاده ما .... به امید بازگشت و یکی شدن دوباره
آیا شما به اینکه 2+2 برابر 4 است ، یقین ندارید ؟
آیا شما به اینکه 2+2 برابر 4 است ، یقین ندارید ؟
پانترکیسم آنچنان خون آشام و هراسناک است که اگر گروه هایی در برابر اون پدید نیاد ، همه جهان را خواهد درید.
روشنه که شما آدم رمان خوانی هستی !
مرکز گرایی و بازگشت به فرهنگ برتر ایرانی که رضا شاه آغاز کرد و شما از گوشه هایی از آن سخن راندید ، از کارهای بجا و نیکوی رضا شاه بود . با اینهمه باور ما اینست که محمد رضا ، با نادانی هایی که یکی دو تا هم نیستند ، همه زحمات پدرش را به باد دا
شما تنها و تنها ، راستی ها را باور کنید . راه یکیست و آن راه راستیست.
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک