رسته‌ها

آخرین دیدگاه‌ها

میخواستم از آگاهان این حوزه بپرسم که آیا چنین کاری در زبان و ادب فارسی هم شده؟
بسیار عالی. فکر کنم بشود کتاب مستقلی در باب ارتباط ایران و غرب در زمان صفویه فراهم کرد. که اینگونه کتب در این مورد بسیار راهگشایند.البته اگر در این مورد کاری انجام نشده باشد.
بسیار عالی.سپاس
شخصیت اصلی کتاب در انتظار چاپ محمود دولت آبادی:زوال کلنل ... محمد تقی خان پسیان است که گویا در شناخت ارزش او در تاریخ معاصر کم کاری شده. عارف قزوینی بسیار شیفته ایشان بوده است که قسم اصلی ورد زبانش به جان کلنل بوده و بعد از مرگ او بسیار ن
رو به هند آوردن صاحبدلان از بهر چیست؟ روزگار آیینه را محتاج خاکستر کند
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک