رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

این کتاب را زمانی خواندم که رضا رهگذر را مانند صمد بهرنگی و علب اشرف درویشیان ، راوی حال و روز خودمان می دیدم ؛ آن چه هر روز با آن درگیر بودیم اما اثری از آن در کتاب های درسی نبود ...
« نام را برگیریم از اشیاء » . بدون نام و ریسیدن واژگان ، دانایی و اندیشه اگر معنا و مصداقی داشته باشد ، تصویر و صدا و ... است . تعمیم می یابند ؟ به هم وصل می شوند ؟ ... شاید در همان حد که در خویشان نزدیک ( شمپانزه و گوریل ... ) می یابیم . م
امروزه وقتی اهالی دیلمان یا رودبار می خواهند به سیاهکل و لاهیجان و رشت بروند ، می گویند که می خواهیم به « گیلُن » یا « گیلان » برویم و منظورشان جلگه و دشت است ، جایی که زمین « گِل » است ، نه « خاک ، سنگ ، روت ، چل ، فورش » ؛ به عبارت دیگر ت
1 ـ در ریشه یابی نام مکان ها توجه به گویش بومیان و حوزه اطلاق واژه هم مورد توجه قرار گیرد . روزی راننده ای که محور آستارا ـ نوشهر مسیر رفت و آمد او بود ، گفت : گویا مردم این طرف به « خاله » خیلی توجه دارند ، جا به جا اسم محل را « خاله » گذا
از یک سو رؤیای « تشکیل ایران بزرگ » و از دیگر سو « واگرایی و تکه تکه کردن واحدهای اداری ـ سرزمینی » موجود ـ که ارتباط و پیوند زبانی ، تباری ، اعتقادی متنوع و چند جانبه و درهم تنیده دارند ـ ، دو روی یک سکه اند و معطوف به یک هدف : تبدیل خاستگ
« از موضع طباطبایی باید دفاع کرد، به نام یا به ننگ » . 1 ـ سیدجواد طباطبایی کتاب های متعددی نوشته است و هر کدام شامل صدها جمله است . دفاع از همه نظرات او و از همه مواضع او عقلایی است ؟! ( وقتی سور جمله مشخص نباشد و وقتی مدافع « ننگ » را هم
نویسنده کتاب « امام علی رحمان » باشد یا نباشد ، در این تردید نیست که « فرمانروایی » ایشان مطابق راه و روش نیاکان ، فردی و مادام العمر است و اگر خاندانی و موروثی نباشد ، خانوادگی و تبارمحور است . گویا در حوزه فرهنگی ایران ، نو کردن رخت و خان
« در دنیای قدیم اصلاً مسائل اجتماعی را یا نمی دیدند یا ناگفته می گذاشتند و چنین هشیاری ها و حساسیت ها در افق فرهنگ ما کمتر مطرح بوده که شاعری این قدر به آفات اجتماعی بپردازد » . جنبش های متعدد در ایران برای تبلیغ و تهییج و .... شاعر نداشته
نقل قول : « ....پس این طور نیست که ابتدا می بایست همه چیز به طور شفاف تبیین گردد و احتمالا پس از آن است که زمان اقدام فرا می رسد ...... یک انقلابی ... بیشتر دریانوردی است در دریایی ناشناخته. » « شفافیت همه چیز در ابتدا » از یک سو و ـ بنا ب
نه سوسیال دمکرات های روس با ایجاد سرمایه داری دولتی و تبدیل شدن به کارگزاران انباشت بدوی در جوامع برزگری .... و نه سوسیالیست های اقتصاد اندیش « غرب » با کنار گذاشتن « ارزش مبادله ای مبتنی بر کار » یا وارونه کردن « ترکیب ارگانیک سرمایه » ، ا
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک