رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

در گیلکی هم به باد « وا » می گویند : گیله وا ، سر توک وا ...
وقتی غالب مدعیان عرصه عمومی چنین اند ، پیدا است گرفتار پدیده ای بنیادی و مشترک ( فراتر از شکل دینی تبعیت بی چون و چرا ) هستیم ، و تا این فهم و چاره اندیشی و .... نشود ، فقط نام ها و چهره ها عوض می شوند ، البته با هزینه گزاف و چه بسا جبران ن
1 ) شناخت دست ( طول و ضخامت انگشتان ، ابعاد کف دست و ... ) در طراحی انواع دستکش ، دستگیره ، کیبورد و .... اثر تعیین کننده دارد . گمان نمی کنم از این نظر کسی با لزوم دست شناسی مخالف باشد ! 2 ) « اثر انگشت » هر کس ویژه اوست ؛ حتا شیارها و ب
دوران پهلوی دوره گسست از میراث سیاسی و مشخصاً حکومت شاهِ شاهانی ( شاهنشاهی ) بود زیرا از یک سو با تشکیل ارتش « مدرن » و یکجانشین کردن عشایر و انحصار حمل و کاربرد سلاح در سازمان های حکومتی ، اتکای حکومت به نیروی رزمی « شاهان ممالک » از بین ر
توران میرهادی از آن انسان هایی بود که آهسته و پیوسته و کوشید بینش و منش انسان ایرانی را برکشد . یادش گرامی و راهش پر رهرو باد .
چرا « حیرت زده » ؟ تنوع و تحول اندیشه ها واقعیتی روشن و عادی است ؛ آن چه غیرعادی است ، میل به شگفت زدگی و عجیب و غریب دیدن امور آشنا و دم دستی است ، میلی که فهم و نقد و کوشش برای همامیزی و فرارفتن را کاهش می دهد .
برآمدن ضحاک نتیجه « منم گفتن » جمشید بود و در برابر او « کس نیارست گفت نه چون » . از آن پس ایرانیان « شاه جو » به هر سو رفتند و ضحاک را به شاهی برگزیدند . فردوسی پدر ضحاک را گرانمایه می نامد و بنا بر انگاره مردسالارانه دیرینه ، در « نژادگی
« اقتصاد سیاسی » مارکس ادامه اندیشه های ویلیام پتی ، آدام اسمیت و دیوید ریکاردو است و مارکس با فرض مباله برابرها در فرایند گردش کالا ، ریشه سود را کار پرداخت شده دانست . این که این تحلیل درست باشد یا نه ، تأثیری بر استنباط او از عوامل افزای
« در یک جامعه نرمال و سالم » استعداد شریعتی در مسیر دیگری شکوفا می شد .
شما کار دیگری می کنید ؟!
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک