دسته‌ها
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

« هنر رزمی؟ فیلم است؟ اگر ... » 1 ـ هنر ( هو + نر ) به معنایی توانایی جنگ و رزم بود و در شاهنامه فردوسی ، توانایی اکتسابی تعریف شده : « هنر آن که آموزی از هر کسی / بکوشی و بپیچی ز رنجش بسی » . امروزه هنر به معنای گسترده تری به کار می رود .
« یک مشت سوسمارخور به ایران یورش بردند و مردان را کشتار و زنان و کودکان را برده کردند. به ایران چه خدمتی کردند؟ » آن « یک مشت سوسمار خور » چند تن بودند و چگونه توانستند بر مردمی چیره شوند که بسی از آنان بیشتر و در هنرهای رزمی توانمندتر بود
« خدمات متقابل اسلام و ایران » بر تصور جدایی این دو استوار است و مرتضی مطهری در برابر جریانی که اثبات هویت ایرانی را در نفی اسلام می جست ، کوشید مثبت ماجرا را آشکار کند . برای بازاندیشی انتقادی این انگاره کافی است در نظر آوریم که میان رودان
سروش دباغ ابله باشد ، زیرک کیست ؟ لابد کسانی که یک جمله درست نمی توانند بنویسند . ( با سروش دباغ همدل و همگام نیستم ، اگر مخالف نباشم ؛ با این حال نشان دادن مصادیق بلاهت در این اثر وی می تواند مقدمه تجدید نظر در هوشمندی این سخنور توانا باشد
با فروریزی شوروی ـ که علل درونی و برونی متعدد داشت ـ ، یورش سرمایه داری برای تضعیف دمکراسی و احیای « استعمار » و « لسه فر » شتاب گرفته است اما « نظم نوین جهانی » و « پایان جهان لیبرالی » همانند « جامعه بی طبقه » رویایی جهنم آفرین است .
انسان جاندار است ، موجودی که دیگر موجودات و از جمله دیگر جانداران ( گیاه و جانوران ) را می خورد تا بماند و ببالد و تکثیر شود . با رشد تقسیم کار و نیز رشد ابزار کار ، این امر ناگزیر ، « حرفه ای » و « مکانیزه » شده است . شکار با دست و دریدن ب
نقل قول از agha sohrab : « راس میگی و دروس گفتی براوو و ایوللا - براهمینه که بلژیک و هلند و انگلستان و سوئد و ژاپن .... » جمله « پادشاهی با حاکمیت قانون سازگار نیست » ، ادامه داشت : « برای حاکمیت قانون ناچار شدند گردن شاه را بزنند ت
پادشاهی با حاکمیت قانون سازگار نیست ؛ برای حاکمیت قانون ناچار شدند گردن شاه را بزنند تا یا شاهی برافتد یا به دکور صحنه سیاست و موزه سیاسی تبدیل شود ، مثل فرانسه و انگلیس . مشکل پهلوی ها این بود که از انقلاب مشروطه برآمدند ( وگرنه فردی بی پش
تکرار : « نوشتن در باره موضوعات دیگری غیر از موضوع و مضمون کتاب ، نمونه ای از آمیختگی فضاها و نقش هاست و در کنار « برگزاری نمایشگاه کتاب در قبرستان » ، « همایش مذهبی در کارخانه » و « تبدیل پیاده رو به فروشگاه و پارکینگ » قرار می گیرد ؛ در
« بسیاری از مردم به دلیل عدم مطالعه از گذشته اطلاع زیادی ندارند یا حافظه تاریخی کمی دارند و با یک شعار و تبلیغات عوامل اصلاحات در رسانه های خارج از کشور فریب می خورند. فریب مشهور آن اعتماد به خاتمی و بدتر از آن اعتماد دوباره به یکی از بزرگت

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک