رسته‌ها
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

[b]فرزند آیت‌الله کاشانی: هیچ کودتایی علیه مصدق انجام نشد[/b] یکی از مباحث مهم در واقع قانونی بودن ادامه کار مصدق پس از اجرای رفراندوم با آن شیوه و اختیار پادشاه مبنی بر عزل نخست وزیر برپایه قانون اساسی وقت بود. با وجود اینکه بیست و ه
[b] به مناسبت مصادره انقلابی نتیجه دهه ها کوشش بی وقفه جاویدان اثر عبدالرحیم جعفری سروشی از غیب در گوش من گفت که هر گونه اسکن از آثار امیر کبیر پیش از سال 1357 حلال اندر حلال بوده و باعث شادی خاطر روح آن مرحوم می گردد.[/b]
[b]کتاب خاطرات اعتماد السلطنه copy right داره ظاهرا..انتشارات امیر کبیر ظاهرا چاپ می کنه[/b] خداوندگار عبدالرحیم جعفری پایه گذر انتشارات معتبر امیر کبیر را قرین رحمت قرار دهد. حاصل تمامی کوشش های او با یک چرخش قلم برباد رفت. خاطرات
http://www.nationalmuseum.af/dari/current-exhibition/3562-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1
جوانی 19 ساله با سپاهی 30 هزار نفر مقابل داریوش سوم با 800 هزار سوار نظام و دو قرن پیشینه حکومتی در سه جنگ از او شکست میخورد! نباید فراموش کرد که شارل دوازدهم پادشاه هفده ساله سوئد در سن 17 سالگی وارد جنگ بزرگ شمال با روسیه و دانمارک و ل
شواهد باستان شناسی حاکی از وجود دولت باختر در شمال افغانستان بود و نفوذ فرهنگ یونانی در هنر این ناحیه نه به عنوان کالاهای وارداتی بلکه یک الگوی هنری بومی شده کاملن هویداست.
آثار نفوذ فرهنگ یونان در دولت باختر شمال افغانستان, بلخ و سایت باستانی ای خانم, و دولت شهر های یونانی در سند و نفوذ هنر محسمه سازی یونانی به شمال هند دیده می شود. بی دلیل نبود که در دوران ساسانی اسکندر با عنوان گجستک شناخته شده و در نام
دوستان کتاب خاطرات فروغ السلطنه دختر ناصر الدین شاه را خونده ؟ایا ارزش تاریخی داره؟معتبره؟ درباره اینکه توران آغا فروغ السلطنه دختر پادشاه و همسر اول مهدی قلی خان مجدالدوله پسر خاله شاه و میرآخور او خاطراتی نوشته باشد بار نخست است که م
شروع نبرد با روس ها پس از حمله به گنچه در سال 1803 توسط ژنرال سیسیانف ناگزیر و ادامه جنگ پس از 1808 اشتباه بود. میرزا شفیع مازندرانی در این سال طی نامه ای به فتحعلیشاه به ناتوانی دولت ایران بدر بدست اوردن نتیجه ای مطلوب در نبرد با روسیه ا
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک