دسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

تک تک ساعت چه گوید گوش دار...............گویدت بیدار باش ای هوشیار...
درود هانیه خانم ، شما کتاب های چانگ تزو رو هم بین کتاب هاتون دارید؟
به صحرا بنگرم صحرا ته وینم...........به دریا بنگرم دریا ته وینم . بهر جا بنگرم کوه و در و دشت...........نشان روی زیبای ته وینم . چون حقیقت را ببینی،چیزی جز حقیقت نمیبینی.
خوش بگو ای یار بسم الله بگو.........هرچه می جوئی ز بسم الله بجو اسم جامع جامع اسما بود........صورت این اسم عین ما بود در مقام جمع روشن شد چو شمع........آنچه مخفی بود اندر جمع جمع . جلمهٔ اسما به اعیان رو نمود..........صد هزار اسما م
از آمدن و رفتن ما سودی کو.........وز تار امید عمر ما پودی کو . چندین سروپای نازنینان جهان.......می‌سوزد و خاک می‌شود دودی کو . به یاد استاد
دوستی با مردم دانا نکوست.....دشمن دانا به از نادان دوست . دشمن دانا بلندت می کند........بر زمینت می زند نادان دوست
آن به که در این زمانه کم گیری دوست.......با اهل زمانه صحبت از دور نکوست . آنکس که به جملگی ترا تکیه بر اوست.......چون چشم خرد باز کنی دشمنت اوست
بی دوست شبی نیست که دیوانه نباشیم مستیم اگر ساکن میخانه نباشیم . ما را چه غم ار باده نباشد، که دمی نیست از عمر که با نالۀ مستانه نباشیم . سرگشتۀ محضیم و در این وادیِ حیرت عاقل تر از آنیم که دیوانه نباشیم
عشق ترا دیوانه ام گنج ترا ویرانه ام شمع ترا پروانه ام جانم علی جانم علی، ای جان جانانم علی . کی دل زمهرت برکَنم بانام تو دم می زنم زنجیرتوبرگردنم جانم علی جانم علی، ای جان جانانم علی . ص
در قفس را برای پرنده ای که جفتش در حیات نبود باز کردند . لیک او همچنان در قفس ماند...

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک