رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

این جهان زندان و ما زندانیان........حفره کن زندان و خود را وا رهان
تک تک ساعت چه گوید گوش دار...............گویدت بیدار باش ای هوشیار...
درود هانیه خانم ، شما کتاب های چانگ تزو رو هم بین کتاب هاتون دارید؟
به صحرا بنگرم صحرا ته وینم...........به دریا بنگرم دریا ته وینم . بهر جا بنگرم کوه و در و دشت...........نشان روی زیبای ته وینم . چون حقیقت را ببینی،چیزی جز حقیقت نمیبینی.
خوش بگو ای یار بسم الله بگو.........هرچه می جوئی ز بسم الله بجو اسم جامع جامع اسما بود........صورت این اسم عین ما بود در مقام جمع روشن شد چو شمع........آنچه مخفی بود اندر جمع جمع . جلمهٔ اسما به اعیان رو نمود..........صد هزار اسما م
از آمدن و رفتن ما سودی کو.........وز تار امید عمر ما پودی کو . چندین سروپای نازنینان جهان.......می‌سوزد و خاک می‌شود دودی کو . به یاد استاد
دوستی با مردم دانا نکوست.....دشمن دانا به از نادان دوست . دشمن دانا بلندت می کند........بر زمینت می زند نادان دوست
آن به که در این زمانه کم گیری دوست.......با اهل زمانه صحبت از دور نکوست . آنکس که به جملگی ترا تکیه بر اوست.......چون چشم خرد باز کنی دشمنت اوست
عشق ترا دیوانه ام گنج ترا ویرانه ام شمع ترا پروانه ام جانم علی جانم علی، ای جان جانانم علی . کی دل زمهرت برکَنم بانام تو دم می زنم زنجیرتوبرگردنم جانم علی جانم علی، ای جان جانانم علی . ص
در قفس را برای پرنده ای که جفتش در حیات نبود باز کردند . لیک او همچنان در قفس ماند...

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک