رسته‌ها
دسته کتاب های فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی

فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی

56 کتاب
فلسفه هنر، مطالعه ماهیت هنر، از جمله مفاهیمی مانند تفسیر، بازنمایی، بیان و شکل است. این مفهوم ارتباط نزدیک با زیبایی‌شناسی، مطالعه فلسفی زیبایی و سلیقه دارد.

دانلود کتاب‌های فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی

3 امتیاز
از 10 رای
مفاهیم هنر
0 امتیاز
از 0 رای
Lucretius Monica R. Gale
5 امتیاز
از 1 رای
Figures of History Jacques Ranciere
5 امتیاز
از 1 رای
Jacques Rancière Oliver Davis
عضو نیستید؟
ثبت نام در کتابناک