رسته‌ها
دسته کتاب های فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی

فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی

52 کتاب
فلسفه هنر، مطالعه ماهیت هنر، از جمله مفاهیمی مانند تفسیر، بازنمایی، بیان و شکل است. این مفهوم ارتباط نزدیک با زیبایی‌شناسی، مطالعه فلسفی زیبایی و سلیقه دارد.

دانلود کتاب‌های فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی

4 امتیاز
از 3 رای
هنر علی شریعتی
3 امتیاز
از 10 رای
مفاهیم هنر
عضو نیستید؟
ثبت نام در کتابناک