دسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

انسانهای یه وری (یک طرفی) یه روز میگم "جاوید شاه"، روزی دیگه میگم "شاه سوار گاری شده .. " یه روز میگم "او عالیجناب سرخ پوش است"، و روز دیگر میگم " "او عالیجناب سرخ پوش است" یک روز در سال 88 بیست میلیون بهش رای میدم و روز دیگر میگم" از ری
انسانهای یه وری (یک طرفی) یه روز میگم "جاوید شاه"، روزی دیگه میگم "شاه سوار گاری شده .. " یه روز میگم "او عالی جناب سرخ است"ف و روز دیگر میگم " نه ، او راست میگفت" یک روز در سال 88 بیست میلیون بهش رای میدم و روز دیگر میگم" از ریل خارج شد
بعد از عملیات انتحاری در یک مکان عمومی در کشور ما، جوانی را به جرم همدستی با انتحارکننده دستگیر کردند، او بشدت گریه میکرده . راوی این حکایت میگه نزدیک رفتم و به آن جوان گفتم: آرام باش، چرا گریه میکنی؟ و ... . در جوابم گفت: دوستم که خ
بعد از عملیات انتحاری در یک مکان عمومی در کشور ما، جوانی را به جرم همدستی با انتحارکننده دستگیر کردند، او بشدت گریه میکرده . راوی این حکایت-که نظامی است- میگه نزدیک رفتم و به آن جوان گفتم: آرام باش، چرا گریه میکنی؟ و ... . در جوابم گفت
بعد از عملیات انتحاری در یک مکان عمومی در کشور ما، جوانی را به جرم همدستی با انتحارکننده دستگیر کردند، او بشدت گریه میکرده. راوی این حکایت-که نظامی است- میگه نزدیک رفتم و به آن جوان گفتم: آرام باش، چرا گریه میکنی؟ و ... . در جوابم گفت:
آفرین. هم به سایت جالب تون و هم کتابهاتون:-)

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک