دسته‌ها

آخرین دیدگاه‌ها

رفقا، اینهمه بیسواد درباره تاریخ چرت و پرت مینویسن و ما میخونیم. ربطی هم نداره به مدرک تحصیلی. اصل کلام این است گاهی کسی که دکترای تاریخ دارد چرت و پرت مینویسن مانند شهبازی. یک عده که مدرک تاریخ ندارند کتب بارزش مینویسن مانند مکی. به دو
[quote='Jeremiah'] همانگونه که در بالا خواندید، واژگان تازی و فارسی 88% واژگان ترکی عثمانی ریخت می دادند. نمی خواهم دلتان را بشکنم، با این روی باید بگویم اگر سنجه شما شمار واژگان بیگانه است، پس باید همین فارسی را به کار ببرید. [/quote]
تن تن و سندباد میتوانست کتابی باشد که نمادی از جامعه ایران را نشان دهد اما شکست میخورد و حکم دادگاه به ضرر او تمام میشود. محبوس شدن در بین تمامی داستان های بد و فراموش شده ایران که لیاقت کتاب بیش از این نیست. البته کتاب تماما افتضاحی نیست و
عدم پیچش داستانی دیگر اتهاماتی است که ثابت شده و امید متهم برای رهایی را نابود میکند. ما نه پیچش درام و نه هیجانی در داستان میبینم. هیچ جایی نیست که خواننده را شوک کند یا شخصیت هارا خاکستری تعریف کند. قهرمانان شرقی سفید و غربی ها سیاه هستند
سوپرمن فاجعه تر از همه است و بیشتر به این میخورد که یا تامپسون یا تامسون دارد ادای سوپرمن را درمی آورد. آخر سوپرمن تفنگ بیهوش کننده برای چی میخواهد؟ چطوری نخودی میتواند پای سوپرمن را گاز بگیرد؟ برای غلطگیری این موضوعات لازم نیست خوره دنیای
توصیف افراد هم ضربه ای شدید است که بر دادگاه نقد تن تن و سندباد میخورد و بر اتهامات افزوده میشود و نه وکیل (نویسنده) نه متهم نمیتواند حرفی در مقابل آن بزند. ما توصیف چندان خوبی از شخصیت ها نمیخوانیم و آن توصیف هایی هم که میشود سراسر ایراد ا
این کتاب حتی در رویارویی با کتاب های غربی کودکان هم کم میاورد و از هرنوع ارزش ادبی تهی است. در این کتاب ما درام نداریم و هیچ صحنه احساسی در این کتاب مشاهده نمیکنیم درحالی که اگر نوجوان این کتاب را بخواند اصلا نمیتواند معنای رمان را بفهمد و
این کتاب به شدت دایناسوری است! البته منظورم از دایناسور استعاره از قدرت و سرعت و غرش های عظیماشان که به سرعت رقیبشان را از مخمصه به در میکنند و حتی اگر لازم باشد جنگ تن به تن میکنند و کم نمیاورند نیست. بلکه بی مغز بودن و سبکه نگارش کهنه و چ
امیدوارم دوستان از این مجموعه لذت برده باشند
من نفهمیدم این بحث ها چه بطی به کتاب داشت!

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک