رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

اظهار نظر یک تمامیت خواه با لحن آزادیخواه ...
جالبه که اسم مریم میرزا خانی در لیست هست اما عجیبه که اسامی نامداران ریاضی دان مسلمان مانند خوارزمی و خیام و کاشانی و ... از قلم افتاده است
تو این اثر نه صداقت هست نه هدایت اما باید اذعان کرد صناعت(ادبی) دارد و از تبحر هادی صداقت در نویسندگی و خیالپردازی حکایت می کند. مشکل در این نقل ناقص و یکجانبه از علویه مذهبی صادق هدایت یا ستار مرقد آقا یوشیج نیست چه آنکه یوشیج یا هدایت یک
و اگر خواستید درباره معترضان فراری هاشمی و علوی بیشتر بدانید که چگونه از دست حکومت های ستمگر و سفاک اموی و عباسی فرار کرده اند و به ایران پناه آورده اند و تا کوهستان ها و دشت های ایران نیز تحت تعقیب قرار گرفته اند و قتل عام شده اند کتاب مقا
http://www.adyanvaferagh.com/Downloads/bahaiat/books/khatamiat/khatamiat%20payambar%20fa.zip
کسروی را همان فرهنگی کشت که فضل الله نوری را قربانی کرد و در این میان هر کسی از ظن خود شد یار من ... افراط کسروی در انکار همه بنیان های فرهنگ ایرانی از حافظ و سعدی گرفته تا قران و ائمه و ... ریشه در طبع شخصی اش داشت که اگر نظام اجتماعی من
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک