رسته‌ها
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

چه خیانتی؟ خیانت را شاه کرد که بلد نبود حکومت کند
فقط از لحاظ تئوریک به این کتاب نگاه کنید نویسنده را فراموش کنید تا به جای فحش دادن اندکی بیاندیشید
تاریخ را بر اساس نظر نمی نویسند بر اساس شواهد معتبر می نویسند ایشون درباره تمام دوره های تاریخی ادعاهای بزرگی کرده که اثبات هر کدام سال ها وقت می برد و نیازمند احاطه کامل بر علم تاریخ است
چرا رسیدن به آنارشیسم امکان ندارد؟ مگه یه زمانی جامعه بی طبقه و بدون حکومت وجود نداشته؟ خوب یک بار دیگه هم این امکان وجود دارد زندگی طبیعی بشر همان زندگی بدون حکومت است نه این همه حکومت های دیکتاتور ماب و ستمگر
ای کاش مقاله ای هم با عنوان چقدر سعی کردم تا احسان طبری به حرف بیاید می نوشتند مشتاق شنیدن خاطرات آن دوره و ماجرای نوشتن کتاب شناخت و سنجش مارکسیسم هستیم
فیدل کاسترو رهبر فقید کوبا؟؟؟؟؟؟!!!!! خوابی؟
با این ترجمه های بد مارکس در بین نسل جوان شانسی ندارد. و این خیلی حیف است که یکی از بزرگترین اندیشمندان تاریخ اینگونه برای ایرانی ها نا آشنا باقی می ماند.
از همون صفحه دو نفرت و حال به هم زن بودنش مشخص میشه زن و دختر طرف تو خونه روسری سر کردن با نقاشی افسرده کنند و رنگ و رو رفته فقط نقاشی های باقی مانده از قبل یعنی زمان شاه...
حتما باید ترجمه را جزو کارهای خوب به حساب آورد هرچند متاسفانه بنده نتوانستم با آن ارتباط برقرار کنم یک جور ترجمه ثقیل و دشواریاب بود اما تولستوی نویسنده ای بزرگ و بی نظیر است نقل به مضمون از لنین آنچیزی که نویسندگان طبقه فرودست از زندگ
حرف نداری صمد جان
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک