رسته‌ها

آخرین دیدگاه‌ها

خود اسماعیل رائین تصریح میکند که اولین لژ رسمى فراماسونرى در ایران "لژ بیدارى" بود و هیچ کدام از مجامع مخفى تاسیس شده پیش از آن، یعنى فراموشخانه و مجمع آدمیت میرزا ملکم خان و جامع آدمیت عباسقلى خان آدمیت وابسته به شبکه جهانى فراماسونرى نیست
کتاب نصیحه الملوک جزو کتب معتبر حدیثى اهل سنت به حساب نمى آید و غزالى نیز هیچ اعتبارى به عنوان یک محدث ندارد (او یک متکلم اشعرى مسلک بود). در حالى که کتاب صحیح بخارى معتبرترین کتاب از "صحاح سته" (6 کتاب اصلى حدیث و روایت نزد اهل سنت) است و
هیچ حدیث معتبرى از پیامبر اسلام وجود ندارد که پادشاهان را ظل الله خطاب کرده باشد. در مقابل حدیثى موثق از پیامبر اسلام در مجامع روایی شیعه و سنى وجود دارد که"منفورترین اسامى نزد خدا" را "شاه شاهان (شاهنشاه)" میداند (قال رسول الله صلى الله
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک