دسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

[quote='HOSAIN4311']سئوال این است که این همه تئوریهای شیرنتر از عسل در کجا و کی عملی خواهند شد؟ چون از زمانی که مالکیت بر دارایی ها در جهان مطرح شده تا این لحظه استثمار ادامه داشته و دارد و تبعیض در تمام اشکال و به تمام معنا وجود دارد پس نت
البته که در جامعه کمونیستی طبقه الغا می شود. قصد ندارم که صرفا با واژه ها بازی کنم، نکته اصلی که مدنظرم هست تفکیک دو نوع از سوبژکتیویته در رابطه با کارگر است. همان طور که در نقل قولی از لنین چنین چیزی وجود دارد: The socialist revolution i
[quote='walterbenjamin']کسی از دوستان اطلاع دارد که آیا کتاب «تاریخ فلورانس» (Florentine Historiesٰ) ماکیاولی ترجمه شده است یا نه؟ از طریق لینک سازمان اسناد و کتابخانه ملیhttp://www.nlai.ir/[/quote] اگر کتابی فیپا نداشته باشد، یعنی منتشر ن
بهروز عزیز: البته واقفم که جنابعالی بیش از دانش اندک من در این باره آگاهید، ولی اجازه دهید مطلب گفته شده را مفصل تر عرض کنم. پرولتاریا را می توان بدانگونه که مارکس و انگلس گفته اند چنین تعریف کرد: "به طبقه کارگر مزد بگیر، یعنی کسانی که فاق
یکی از سو فهم های مهم از آرای مارکس در میان بسیاری از مارکسیست های ارتدوکس و مارکسیسم اومانیستی یکی گرفتن کارگر و پرولتاریا است. هرچند مارکس در کاپیتال اشاره مستقیمی به این ندارد ولی این دو را یکی نمی انگارد. اگر بخواهیم شکل گیری پرولتاریا
[b][/b][quote][/quote]به هر رو نیش نقد من به سوی فلاسفه اسلامی و برداشتهای الهیاتی شان از هستی نشانه رفته بود. لئو اشتراوس در «آزار و شکنجه و هنر نوشتن» (Persecution and the Art of Writing) مثال زده که چطور فلاسفه مسیحی و اسلامی نظریات یونا
در ایدئولوژی نازیسم، عقاید سوسیالیستی قدیم آلمان و تحقیر دیگران به خصوص یهودیان با نظامی گری پروسی در هم آمیخته شد. در این ایدئولوژی، پیشوا مظهر عالی قدرت ملی به شمار می رفت و مستقل از نظارت اراده افراد بود. از این منظر است که می توان نازیس
ناسیونالیسم فی النفسه عارضه نیست، بلکه زمانی که چارچوبی ایدئولوژیکی برای حل و فصل بحران های یک جامعه به خود بگیرد و این پندار را موجب شود که رسیدن به یک کلیت برآمده از یک کلیِ یکپارچه و اصیل تنها از طریق بازگشت به ریشه های هویتی آن جامعه قا
پیروزی ناسیونالیسم را می‌توان تأییدی غم‌انگیز بر این حکم معروف والتر بنیامین دانست: "ظهور فاشیسم گواهی است بر انقلابی شکست‌خورده". تا به امروز، ازسرگیری اعتراضات ضدسرمایه‌داری، به شکل پوپولیستی آن، خود برآمده از نظام سرمایه‌داری است. به گما
طبق تعریف وبر، دولت چیزی نیست جز نهادی که انحصار اعمال خشونت و زور را دارد. در دولت مدرن بورژوایی نیز، در تمامی حالت‌ها، بخش اعظم قدرت انتصابی است نه انتخابی. هسته اصلی دولت کاملا انتصابی است بدون هیچ نظارتی بر آن. حیطه فرهنگ و رسانه‌ها هم

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک