رسته‌ها

آخرین دیدگاه‌ها

جهش دی ان ای این زیاد پیچیده نیست. عواملی که بر دی ان ای تاثیر دارند 2 بخشند. عامل خارجی. و داخلیی. که داخلی ذهن شماست و خارجی مثل آب و هوا. این کتاب را من نمی خانم.
شما دختران ایرانی انقدر زرنگ هستید که وقتی یک صداقت در کلام یک نفر میبینید و تنها میتوانید آن را مثل طوتی تکرار کنید و چندی نمیگذرد که دوباره لیدی گاگا میشوید. هیچ کس حقیقت درون او را نمی بیند و هر کس ببیند وجدان دارد. به عبارتی وجود دارد
سید برت را به خاطر عقایدش از گروه خط زدند. و این که او پول دار نبود. و این که او جوینت میزد درست نیست همهی گروه تا همین الان جوینت میزنند. و پینک فلوید گروهی است که امسال شما رپ ها و پاپ ها نمی فهمید چیزی بیشتر از ترانه است.
کوروش مهربان . بخانید سیاست مدار و ببینید چیز دیگری را. نیرویی که در خود شما وجود دارد و شما را به سفر میبرد به حقیقت . این روز ها همه کوک میشوند و تکرار میکنند حقیقتی را که از هر دروغی پست تر است. راه مهم است. صدا هایی که تونلی از زمان روش
سرمای درون سینه مرا حس میکنی... ؟ هیچ کس وجود نداشت و این من بودم که تو را ساختم ای لکاته
هیچ کس نمیبیند . همه رفته اند. وقتی به عقب نگاه میکنم افق خیابانی را میبینم که حتا یک سگ هم از آنجا گذر نمیکند. اگر گذر میکرد حتما برای من آمده بود.
همه ی منزوی ها از سرزمین درونشان هستند. و این جانوران از سرزمین من نیستند برای این است که عجیب هستیم ای مسافر زمان
تنها زن کامل جهان
به رجای رمان بشینیم دیدگاه ها را بخانیم خنده دار ترند !
سریعا به یک مساله ای که مورد توجه عموم قرار گرفته توجه می کنیم و بدون اونکه بخوایم خودمون تجربه کنیم، مثه دیگران در موردش حرف می زنیم، اگه خوب باشه، تعریف خوب و بر عکس.
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک