رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

سپاس از هانیۀ گرامی. یکی از کتاب های مهم دربارۀ کرمانشاه است.
باید گفتارهایی خواندنی باشند. سپاس هانیه گرامی.
سپاس از هانیه گرامی.
از نخستین کتاب های است که درباره این ساز آیینی نوشته شده است. گرچه درونمایه و مطلب ها غنای چندانی ندارد و بیشتر به شعر و تاریخ ساز پرداخته شده است اما با در نظر گرفتن این که کتاب بر اساس پایان نامه کارشناسی فراهم شده است می توان بر این کاست
برگردان علمی تر و درستر عنوان کتاب باستان شناسی دانش است.
هانیه گرامی بسیار سپاس، زمان زیادی بود که در پی خواندن این کتاب بودم اما امان از این کتابخانه ها. به هر حال سپاسگزارم
سپاس سیمین گرامی. علامه بسیار انسان دانشمند و محترمی بوده و هستند.
خواجه عبدالله یکی از متعصبان سنی مذهب بود که مناجات های عرفانی او نشان داد از بطن بنیادگرایی لجوجانه هم می شود به تجارب نابی دست یافت. سپاس از سمین گرامی.
خدا رحمت کناد جناب سامی را. ایشان نسلی از باستان شناسان بومی ایرانی بودند که در تقسیم بندی من پیشروان نام میگیرند. آقای سامی پژوهش های میدانی و نظری فراوانی درباره آثار دوره هخامنشی استان فارس انجام داده اند که با توجه به تاریخ انجام انها ب
این ترجمه نادرست از ایده ناب داروین یعنی Evolution به تکامل درست بشو نیست. بگید و بنویسید «فرگشت»
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک