رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

شگفتا! از بیسوادی و بی مایگی مشتی نادان که نوشته اند؛ "میرزا کوچک و ستارخان و باقر خان و ریس علی دلواری و ... تروریست بودند!". تنها باید پذیرفت که دست روزگار شعور را به طور مساوی در بین آدمیان تقسیم نکرده.
فلاسفه و اندیشمندان کتاب دانلود کن منظور شما از "فلسفه اسلامی" شاید "فیلسوف مسلمان" باشد.
کتابی است بسیار خواندنی که با مقدمه همایی به ارزش آن بیش از پیش افزوده شده.
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک