رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

انتشارات گوتنبرگ دیگه وجود خارجی ندارد .
زنده یاد فرهاد غبرائی
جالب اینجاست که این کتاب به موضوع جنگ میان دو کشور می پردازد ، از عراق نام می برد ، ولی حتی یک بار نیز از کشوری به نام ایران نام برده نمی شود ،اگر این اثر را به زبانی دگر ترجمه کنیم ، و آن را به کسی که تاریخ این منطقه را نمی داند بدهیم ، او
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک