رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

کتاب ارزشمندیست
نوشته شدن چنین کتابهایی برای هر کشوری لازم است. نظر جناب آقای کامران درست است که این کتاب ارزش تاریخی ندارد اما کتابهایی که از لحاظ تاریخی مستند باشند برای قشر خاصی مطلوب هستند و مخاطب عام از آنها استقبال نمی کند. مخاطب عام نیاز دارد تا وقا
از نویسنده ای پرسیدند چرا اینقدر جسورانه می نویسی؟ گفت جسارت من پابه پای وقاحت جامعه پیش می رود.
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک