دسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

کتاب ارزشمندیست
دینانی فیلسوف نیست. نمی ود به هر متفکری به راحتی فیلسوف لقب داد. فیلسوف تعریف خاصی دارد. بر اساس تعریف فیلسوف از میرداماد به این طرف ما فیلسوف نداشته ایم.
نوشته شدن چنین کتابهایی برای هر کشوری لازم است. نظر جناب آقای کامران درست است که این کتاب ارزش تاریخی ندارد اما کتابهایی که از لحاظ تاریخی مستند باشند برای قشر خاصی مطلوب هستند و مخاطب عام از آنها استقبال نمی کند. مخاطب عام نیاز دارد تا وقا
درود فرستادن با حفظ نظر انتقادی بسیار ارزشمند است. من بر این تفکر درود می فرستم.
از نویسنده ای پرسیدند چرا اینقدر جسورانه می نویسی؟ گفت جسارت من پابه پای وقاحت جامعه پیش می رود.

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک