رسته‌ها

آخرین دیدگاه‌ها

عجب دموکراسی ای بوده دوره شاه فقید که دوره نخست وزیرش اقبال شخص نخست وزیر آن هم در شرایط حدود شصت سال پیش چنین برنامه هایی داشته است و البته شایان ذکر است در همه کشورهایی با دارای پادشاهی مشروطه طرح های بزرگ در ابعاد ملی به صورت تشریفاتی و
کمتر جوک بگو داداش. حتی تصویر پروفایل تو از نظر جماعت اسلامی کفر و گبر است خود رهبری و پیش از وی بارها به تحقیر ساسانیان و هخامنشان سخن باز کرده اند. امروزه به شکل احمقانه ای سرویس های تبلیغاتی جمهوری اسلامی حرف از ناسیونالیسم ایرانی با پرچ
این دیدگاه من ربطی به آزادی خواهی و مشروطه خواهی من نداشت، باعث تاسف هست که شما رژیم جمهوری اسلامی رو خیلی شیک و عالی می دانید و تنها مشکلش را نبود ابزار پروپاگاندا می دانید بگذریم که شوروی سابق نیز با آن ابزار رسانه ای و در دست داشتن روشن
تنها تفاوت ظاهری داعش با جمهوری اسلامی وجود دستگاه های تبلیغاتی رژیم اسلامی در خارج از کشور با عبا های شکلاتی و ریش های کراتین شده است و تنها تفاوت اعتقادی داعش با جمهوری اسلامی اعتقاد یکی بر جانشینی علی و دیگری بر جانشینی خلفای راشیدن است.
برای عبور از فاجعه و فتنه ننگین پنجاه هفت نیاز هست هم زمان، هم از ایدولوژی منحط و ویران گر اسلام سیاسی عبور کرد و هم ایدولوژی منحط و ضدمیهنی چپ ، ارتجاع سرخ و سیاه در تلاش هستند هرچه از ایران و ایرانی است را با نفرتی وصف ناپذیر از مادر میهن
امید است بعد از 14 قرن استعمار و استثمار و ایران ستیزی مادر میهن از جا برخیزد و ایران رها شود. نشانه های افول و شکست ایدولوژی اسلامی و عبور از کشتار سعد بن ابی وقاص تا فرزندان امروز وی در ایران به چشم می خورد، دیگر ایرانی از این خون خواران
البته که تاریخ و هویت خویش را فراموش نکردیم چهل و اندی سال ظلم و جور ضحاک نه تنها باعث نشد هویت خویش را فراموش کنیم بلکه باعث شد به یاد آوریم که هستیم و که بودیم و می خواهیم که باشیم ایران اشغال گران زیادی داشت از مغول، اسکندر و سعد بن ابی
ولایت فقیه حکومت حکیمان است؟ از اوضاع چهل و دو ساله این کشور و میزان کشتارها و اعدام ها و خیانت ها و دزدی ها و فساد ها می شود حکمت اسلام را فهمید اگر ولایت فقیه شکل اسلامی حکومت حکیمان باشد می شود اسلام را با تمام واژگان پلید برابر دانست. ا
چیزی که توی قرن جدید ( و حتی ایران کهن) بی معنی و مضحک هست و ایرانیان دربند در تلاش رهایی هستند تفکر رافضی گری و امت گرایی هست، اینکه عده ای فاشیست اسلامی و تندرو بنیادگرای مذهبی در پی سرکوب ایرانیان با تئوری ولایت فقیه هستند که ایرانیان ر
در شرایطی به سر می بریم که کشور ما توسط نیروهای غیر ملی اشغال شده است آنان حتی در سال 88 راهپیمایی سکوت را به خاک و خون کشیدند نهاد های اعتراضی صرفا یک اسم است و هیچگونه مجوزی برای تظاهراتی که حاکمیت ضدملی دوست ندارد، صادر نخواهد شد. برای ح
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک