رسته‌ها

آخرین دیدگاه‌ها

دوست عزیزمان جناب nikdoost برداشت نادرستی از نظر من ارائه داده اند. اینکه من گفته ام "تکلیف زنان چیست"بدین معنی است که از نظر فیزیولوژیکی زنان نمیتوانند بگویند "به تخمم".ایراد دیگر این است که مصدر "به تخم گرفتن" مصطلح نیست بهتر بود از اصطلا
از مترجم محترم باید پرسید تکلیف زنان چیست
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک