رسته‌ها

آخرین دیدگاه‌ها

چارز دیکنز رادوست دارم چون اغلب موضوعات رمانهاش مصداق واقعی حتی امروز دارد/
باسلام کتاب واقعا جالب ومفیدیه /لطفا دراین زمینه موصوعات را مثل گیاه شناسی ،معماری،گونه های حیوانات و... را قرار دهید .
باسلام لطفا کتاب در خاطر منی را از شاعر گرانقدر مهدی سهیلی قرار دهیذ.
ادیبان ایران زمین پدید اورنده افتخار وسربلندی برای ما ایرانیانند.
ادیبان ایران زمین پدید اورنده افتخار وسربلندی برای ما ایرانیانند.
ادیبان ایران زمین پدید اورنده افتخار وسربلندی برای ما ایرانیانند.
شاهنامه همانند شناسنامه ملت ومرز وبوم ماست. هویت هرکس از او جداشدنی نیست. واگر خود باخته نباشد به آن افتخار میکند.در هیچ جای شریعت عشق به وطن نهی نشده بلکه ستوده شده است.حقایق را بایدباور کنیم ،درحملات بزرگ به کشور ما اقوامی عقب افتاده برما
شاهنامه همانند شناسنامه ملت ومرز وبوم ماست. هویت هرکس از او جداشدنی نیست. واگر خود باخته نباشد به آن افتخار میکند.در هیچ جای شریعت عشق به وطن نهی نشده بلکه ستوده شده است.حقایق را بایدباور کنیم ،درحملات بزرگ به کشور ما اقوامی عقب افتاده برما
شاهنامه همانند شناسنامه ملت ومرز وبوم ماست. هویت هرکس از او جداشدنی نیست. واگر خود باخته نباشد به آن افتخار میکند.در هیچ جای شریعت عشق به وطن نهی نشده بلکه ستوده شده است.حقایق را بایدباور کنیم ،درحملات بزرگ به کشور ما اقوامی عقب افتاده برما
شاهنامه همانند شناسنامه ملت ومرز وبوم ماست. هویت هرکس از او جداشدنی نیست. واگر خود باخته نباشد به آن افتخار میکند.در هیچ جای شریعت عشق به وطن نهی نشده بلکه ستوده شده است.حقایق را بایدباور کنیم ،درحملات بزرگ به کشور ما اقوامی عقب افتاده برما
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک