رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

جالبه همه چپولااسمی که از مملکت رفتن توی امریکا و کانادا انگلیس زندگی میکنن.بدوبیراه به اون ساختار میدن.حتی حاصرنیستن درکشورهایی مثل ترکیه و یونان و بلغار و پرتقال زندگی کنن.همچنان ور همون جمود فکری دیکتاتوری پرولتاریا معلق میزنن.هنوز برا ج
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک