رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

کتاب معتبری نیست. فقط همین را می‌توانم بگویم.
کتاب را یک نویسنده مارکسیست نوشته و کاملا تحت تاثیر عقاید مارکسیست نوشته شده. برای الان این کتاب یک جوک است ولی در زمان خودش احتمالا طرفداران زیادی داشته.
اراجیفی بیش نیست.
احکام دینی زرتشتیان است. من خودم احکام سگ‌دید را از این متن خواندم.
کتاب ایرادهای زیادی داره ولی همین که قبول دارند کردی یک زبان ایرانیست خودش امیدوار کننده است.
به به، پان ترک ورشکسته. به زبانهای هندی-ایرانی میگن هندی-افغانی. اوستایی هم از دید ایشان تحت تاثیر زبان ترکی بوده و نخستین زبان بشری، همان زبان ترکی باستان است
زهتابی یک پان ترک ورشگسته بود.
این پان ترکسیم تا کجا باید پیش رود؟ زبان های اورالی چه ارتباطی با آلتایی دارد؟ این به کنار. در فصل اول، ریشه زبان فارسی باستان و اوستایی را با ترکی مقایسه کرده که اینها از ترکی مشتق شدند!!! حالا ترکی به اورالی چه ارتباطی دارد؟ زبان های ایرا
چه کتاب ارزشمندی. سپاس از شما
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک