رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

من نمیدانم چرا از این شاه خائن و پدرش این همه دفاع میکنند شاید بدلیل ناکامی انقلاب ماست! اگر انقلاب منحرف نمیشد امروز هیچکس نبود که از این خائنان جز با لعنت سخنی بگوید
بت های عرب هنوز هم نشکسته اند،ما امیدمان به گرشاسپ است
با خدیجه شروع شده همون بهتر که خونده نشه!
از نام کتاب مشخص است که نباید آنرا خواند اگر نوشته بود قاتل بزرگ یا جانی بالفطره آنوقت به حقیقت نزدیک بود هنوز نوکران این اجنبی به حیات بی شرمانه خویش ادامه میدهند
اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود در سال ۱۹۶۱ دولت نه تنها به صدی ۱۶ عایدات حق داشت بلکه صدی صد عایدات حق دولت بود. فرض کنیم که عایدات دولت در مدت ۳۲ سال که تمدید شده هیچوقت از ۷۵۰ هزار لیره که کمپانی برای حداقل معین نموده بیشتر نشود و باز
حافظ و مولوی و بعضی از شعرای متفکر دیگر اگرچه این شورش و رشادت فکر خیام را حس کرده اند و گاهی شلتاق آورده اند، ولی بقدری مطالب خودشان را زیر جملات و تشبیهات و کنایات اغراق آمیز پوشانیده اند که ممکن است آن را به صد گونه تعبیر و تفسیر کرد.
فردوسی و مولوی و حافظ و خیام (که امروزه مدعیانی پیدا کرده اند!) البته نام بزرگی در ادبیات بین المللی دارند اما اگر تنها دلمان را خوش بکنیم که این شعرا خاتم ادبیات می باشند بسیار ابلهانه است. آیا انگلیس با شکسپیر و آلمان با گوته و روسیه با
در هر زمان که آدمها بهم برخورده اند، این برخورد دائمی همیشه کُشت و کُشتار ببار آورده، هر ملتی که بدرجهٔ تمدن رسیده ملت همسایه اش که قلدر و پاچه ورمالیده بوده بآن حمله کرده،هستیش را به باد داده است. خاصیت هر نسل اینست که آزمایش نسل گذشته را
افتخار به عظمت باستانی تا آن حد مفید است که موجب تشویق و پیشرفت مادی و معنوی یک ملت در نبرد آینده او بشود نه اینکه او را خودپسند و متعصب بار بیاورد و نه اینکه بخواهند با این نوحه سراییها او را به خواب غفلت ببرند و در فلاکت خود محکوم بکن
کشور به میل خویش بیمار گشته است زیرا که حریصانه بیش از اندازه خورده است سکونتگاهی لرزان و نامطمئن دارد آنکس که خانه بر دل عوام الناس بنا می کند. آوخ تو، ای توده نادان! با چه هلهله بلندی آسمان را با دعای خیر خواندن برای بالینبروک کوبی
عضو نیستید؟
ثبت نام در کتابناک